Rakennusvalvonta

Piirroskuva

Rakennusvalvonnan tehtävänä on osaltaan varmistaa, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä. Tavoitteena on hyvän, sopusuhtaisen ja kauniin kuntakuvan luominen. Rakennusvalvonnan työssä yhdistyvät rakentamisen, kulttuurin ja rakennuslainsäädännön tietotaidot. Rakennusvalvonnan asiakkaita ovat rakennushankkeeseen ryhtyvä rakennuttaja, suunnittelija ja rakentaja, sekä tilojen käyttäjät, naapurit ja kadulla liikkuvat kuntalaiset rakennuksen koko elinkaaren ajan. Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin kysymyksiin vastaa rakennustarkastaja.

Lupapisteen prosessi

Lupapiste -palvelu rakennusvalvonnan asioinnissa

Pelkosenniemen kunnalla on otettu käyttöön ma 2.10. rakennusvalvonnassa sähköinen lupapiste -palvelu. Asiointi rakennusvalvonnan kanssa tapahtuu siis sen jälkeen verkossa Lupapisteen kautta 24/7. Lupapiste kattaa Pelkosenniemen kunnan rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen.

Voit hoitaa hankkeesi asioinnin verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu ohjaa hakemaan rakennushankkeesi sijainnin kartalta sekä kuvaamaan tarpeesi ohjeiden ja valintojen avulla.

Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä. Vuorokauden ympäri. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja sen käyttö on maksutonta. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Lupapiste

Piirroskuva

Rakennustöistä on ilmoitettava verohallinnolle. Todistus koskee kotitalouksia/yksityishenkilöitä, joiden on annettava tietoja rakentamisesta verottajalle. Anna verohallinnolle rakentamisilmoitus kaikista rakennusluvan alaisista töistä. Ilmoita tiedot ennen loppukatselmusta. Kun olet ilmoittanut tiedot, saat postitse todistuksen. Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle.

Mökki