Viranhaltijapäätökset

Piirroskuva
Piirroskuva

Viranhaltijapäätöksiä tekevät esimiesasemassa olevat viranhaltijat, joiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta on määrätty hallintosäännössä. Päätökset pidetään nähtävillä päätöksessä mainittuna päivänä kunnan verkkosivuilla kuntalain mukaisesti.