Elinkeinojen kehittäminen

Piirroskuva

Elinkeinojen kehittämisessä kehittämishankkeet ovat isossa roolissa, kun tehdään toimenpiteitä elinkeinostrategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Elinkeinopalvelut suunnittelee ja toteuttaa omia hankkeita sekä osallistuu hankkeisiin muiden kuntien kanssa.

Elinkeinopalvelut Pelkosenniemellä

Piirroskuva

Pelkosenniemen kunnan elinkeinopalvelu on myös alueen yritysten ja yhteisöjen hankkeita avustava ja koordinoiva taho alueella. Elinkeinokoordinaattori auttaa hankkeiden valmistelussa. Elinkeinopalvelut voivat auttaa rahoituksen järjestämisessä ja toimia hankkeen hallinnoijana sekä kumppanina. Hankkeet ovat määräaikaista toimintaa, joissa on selkeät tavoitteet.

Ota yhteyttä ja varaa aikaa suunnitteluun!

Elinkeinopalvelut

Marja kädessä

Hyvä ja toteuttamiskelpoinen hanke:

  • Hankkeelle on tarve, joka voidaan myös selvästi määrittää
  • Hankkeen toimenpiteet ovat selkeät ja niille on tekijät ja hinta
  • Hankkeella on omistaja ja vastuuhenkilöt
  • Hankkeen toimenpiteet ovat realistisia
  • Hankkeen tulokset jäävät elämään hankkeen päätyttyä
Piirroskuva