Eskari on etsimistä, tehtäviä ja tutkimista, liikettä ja leikkiä.

Piirroskuva

Eskarissa opitaan yhteistyö- ja kaveritaitoja!

Esiopetuksen tavoitteita on yhteistyössä vanhempien kanssa edistää ja tukea lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen vuorovaikutustaitoja ennen kouluikää.  Leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla lapsen itsetuntemus vahvistuu.

 

Piirroskuva

1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Maksuttoman esiopetuksen laajuus on Opetushallituksen mukaan vähintään 700 tuntia eli keskimäärin neljä tuntia päivässä. Tarvittaessa esioppilaalle voidaan varata maksutonta varhaiskasvatusta esiopetuspäivän päätteeksi tai aamuun ennen esiopetuksen alkua. Eskaripäivien aikataulu ma-pe klo 10.20-14.20.

Esiopetus ja perusopetus ovat tiiviissä yhteistyössä ja siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen on vaivaton yhteistyön johdosta. Meillä on yhteinen henkilökunta ja yhteiset tilat.

Esiopetus 2023-2024

Ilmoittautuminen Pelkosenniemen esikouluun lukuvuodeksi 2023-2024 ja se koskee vuonna 2017 syntyneitä lapsia.

Esiopetukseen sekä täydentävään varhaiskasvatukseen ilmoittaudutaan sähköisesti 15.3.2023 mennessä alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Ilmoittautuminen eDaisy-palvelun kautta

Esiopetus alkaa 14.8.2023 ja esiopetusta annetaan koulun toiminta-aikoina, ma-pe klo 10.20-14.20. Esiopetus on maksutonta.

Tervetuloa eskariin!