Vesi-, energia- ja jätehuolto

Piirroskuva
 • Vesihuolto on yhteisnimitys talousveden käsittelylle ja jakelulle, viemäröinnille sekä jäteveden käsittelylle. Kunnan vedenhankinnasta ja jakelusta vastaa Pyhä-Luosto Vesi Oy ja Pelkosenniemen vesihuolto-osuuskunta.

  Pyhä-Luosto Vesi Oy on Sodankylän (32,5%) ja Pelkosenniemen (35%) kuntien sekä Kemijärven (32,5%) kaupungin omistama yhtiö. Yhtiön päätehtävä on vesihuolto Pyhä-Luosto matkailukeskuksissa. Yhtiön voimassa olevista taksoista, vesi- ja viemäriliittymäsopimusasioista, sekä niiden yleisistä sopimusehdoista. Voit myös ilmoittaa yhtiölle vesimittarinlukeman ja osoitteenmuutoksen.
  Pyhä-Luosto Vesi

  Napapiirin Energia ja Vesi Oy vastaa palvelusopimuksella vuoden 2023 alusta lähtien Pelkosenniemen vesihuolto-osuuskunnan käynnissäpitopalveluista. Verkoston ja laitosten omistus säilyy edelleen vesiosuuskunnalla ja Neve huolehtii niiden toimintakunnosta monelta osin vuoden 2026 loppuun saakka. Sopimus koskee puhtaanveden tuotantoon ja -verkostoihin kohdistuvia sekä mekaanisen että sähköautomaation käynnissä- ja kunnossapito-, vikakorjaus- sekä varallaolopalvelujen järjestämistä Pelkosenniemen kylän alueella, jossa sijaitsee mm. koulu ja terveysasema. Se sisältää myös vesihuolto-osuuskunnan asiakkuuksiin ja laskutukseen liittyviä palveluja ja talousveden laadunhallinnan liittyviä töitä. Sopimukseen ei sisälly verkostoa parantavia tai investoinneiksi luokiteltavia töitä.
  Vesihuolto-osuuskunta ja Neve

  Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alue Pelkosenniemellä

  Vesihuoltolain 7 §:n mukaan vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon ja viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Toiminta-alueen hyväksyminen luo myös kiinteistöille velvoitteita, sillä toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistöllä on mahdollista hakea vapautusta liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa mainituilla perusteilla. Toiminta-alueen vahvistaa kunta.

   

 • Jätevesitiedote 3.4.2017

  Jätevesiopas

  Puuceeopas

  Jätevesijärjestelmien-selvityslomake (word)

  Olemassa olevista jätevesijärjestelmistä on tehtävä selvityslomake (word-lomake), joka säilytetään kiinteistöllä. Selvityslomake esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä.

 • Koillis-Lapin Sähkö Oy siirtää sähköä verkkoluvan mukaisella maantieteellisellä vastuualueellaan, johon vastuualueeseen Pelkosenniemen kunta kuuluu.

  Koillis-Lapin Sähkö

 • Kunnilla on velvollisuus järjestää asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Lisäksi kunnan on huolehdittava asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanoton ja käsittelyn järjestämisestä. Jätehuollon palvelutehtävät on usein siirretty kuntien omistamille jätehuoltoyhtiöille tai kuntayhtymille.

  Lapeco hoitaa vakituisten asuntojen, loma-asuntojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon palvelutehtävät sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävät Pelkosenniemellä. Lisäksi jätteitä voi kierrättää Rinki-ekopisteillä Pyhän K-Marketilla tai kirkonkylän keskustassa Koulutien alussa.

  Ekopisteet ovat kotitalouksien käyttöön tarkoitettuja jäteastioita paperille, lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkauksille. Lapeco täydentää Pelkosenniemellä Rinki Oy:n ekopisteverkostoa: Pyhätunturilla on muovipakkausten puristin ja Pelkosenniemen keskustassa muovi- ja kartonkipuristimet. Täysistä astioista voi ilmoittaa Lapecolle.

  Kaikissa kunnan alueella tapahtuvissa jätteiden lajitteluun liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä Lapecon asiakaspalvelun puoleen. Poikkeuksena tästä: kunta huoltaa Pyhällä (pulkkamäki) ja kirkonkylässä (Koulutie) olevia kompostoreja.

  Aluekeräysastiat ovat Lapecon ylläpitämiä polttokelpoisen jätteen alueellisia jätteenkeräyspaikkoja. Aluekeräysastiat on tarkoitettu ainoastaan aluekeräysmaksun maksaville asiakkaille. Kotitalouksien polttokelpoinen jäte kuljetetaan omatoimisesti aluekeräysastiaan.

  Pelkosenniemen ecoASEMA (Isopalontie 100, 98500 Pelkosenniemi) aukioloajat kannattaa tarkistaa Lapecon sivuilta.  ecoASEMA palvelee kotitalouksia, vapaa-ajan asukkaita ja yrityksiä erilaisten jätteiden vastaanottopaikkana. Osa jätteistä vastaanotetaan maksutta, osa maksua vastaan. Kotitaloudet voivat tuoda perusmaksua vastaan asemalle 3 m3 maksullista jätettä vuodessa. Ilmaistuonti edellyttää rekisteröitymistä Lapecon verkkosivuilla.

  Lapecon ecoKIERROS ja ecoNOUTO -palveluista tietoa:

  ecoNOUTO on suurikokoisten metalliromujen sekä romuajoneuvojen noutopalvelu. Palvelu noutaa maksutta romuajoneuvot ja isot metalliromut suoraan kiinteistöltä. Nouto tulisi tilata keväällä (tarkista päivämäärä Lapecolta), jos haluaa noudon tulevalle kesälle. Lisätietoja palvelusta Lapecon sivuilta.

  ecoKIERROS kiertää vuosittain toimialueen kunnissa kesäisin muutamana päivänä. Kierros pysähtyy aikataulun mukaisissa pysähdyspaikoissa ennalta sovittuun aikaan. Kierroksella vastaanotetaan maksutta n. 1 henkilöauton peräkärryllinen jätteitä kotitaloutta kohden. Lisätietoja palvelusta Lapecon sivuilta.

  Lapeco

  Rinki ekopisteet

   

 • Energiayhtiö Neve Oy:n osittain omistama Aurora Lämpö Oy omistaa Pelkosenniemen ja Pyhätunturin kaukolämpöliiketoiminnan. Mikäli sinulla on tarvetta kysyä kaukolämmöstä, niin ole yhteydessä Energiayhtiö Neveen.

  Neve