Viestintä ja markkinointi

Piirroskuva

Viestinnällä pyritään rationaaliseen asiapitoiseen viestin välittämiseen, kun taas markkinoinnilla pyritään luomaan tunteita.

Piirroskuva

Kuntaviestinnällä tavoitteena on tiedon jakaminen ja osallistuttaminen, kun taas kuntamarkkinoinnin tavoitteena on bränditietoisuuden lisääminen. Kuntaviestintää raamittaa mm. lainsäädäntö, kun taas kuntamarkkinointi on enemmän brändityötä. Kuntamarkkinoinnilla houkutellaan alueelle uusia asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita.