Vaikuttamistoimielimet

Piirroskuva

Vaikuttamistoimielimet ovat alueen asukkaiden ja edustamiensa ryhmien osallistumis- ja vaikuttamiskanavia, ja ne välittävät ryhmän näkemyksiä päätöksentekoon.

 

Ihmiset ja kylämaisema

Pelkosenniemen kunnassa on nimetty vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto.

Vaikuttamistoimielinten asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Vaikuttamistoimielin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaikuttamistoimielimille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä heidän edustamansa ryhmän hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden ja elinympäristön kannalta.

Lue vaikuttamistoimielimistä lisää alla olevien linkkien takaa