Pelkosenniemen kulttuurikylät

Piirroskuva
Piirroskuva

Piirroskuva

Aapajärvi

 • Aapajärven kylä sijaitsee 20km kirkonkylältä pohjoiseen ja sen asuttaminen alkoi 1900-luvun alussa ja suurin osa tiloista asutettiin sotien jälkeen eli kylä on tyypillinen asutuskylä.
 • Vuonna 1946 perustetussa koulussa opetusta jatkettiin vuoteen 1971 ja enimmillään oppilaita oli yli 100.

Arvospuoli

 • Arvospuolen kylä sijaitsee 7km kirkonkylältä Kemijokea alavirtaan joen itäpuolella.
 • Arvospuolella on kyläkumpu ja Kemijokeen laskeva voimakkaasti mutkitteleva Arvosjoki, jonka varrella on yksi Pelkosenniemen suosituimmista lintujen tarkkailu- ja retkeilypaikoista.
Piirroskuva

Härkäjoki

 • Härkäjoen kylä sijaitsee 38km kirkonkylältä pohjoiseen.

Kiemunkivaara

 • Kiemunkivaaran kylä sijaitsee 12km kirkonkylältä etelään Pelkosenniemen kunnan ja Kemijärven kaupungin rajalla.
 • Kiemunkivaaran kylä on asutettu molemmin puolin Kemijokea ja kylä on tunnettu venehuoneistaan.
Piirroskuva

Kairala

 • Kairalan kylä sijaitsee 10km kirkonkylältä pohjoiseen.
 • Kylän läpi virtaa Kitinen (yksi kolmesta Kemijoen päävirrasta).
 • Kairalan kylään ensimmäiset asukkaat saapuivat 1600-1700-lukujen vaihteessa.
 • Lapin sodan aikana kylän itäpuolen rakennukset tuhottiin, mutta länsipuolen rakennukset säilyivät täysin.

Kairalan kyläyhdistyksen sivut

Kairalan Facebook-sivut

Pelkosenniemen kirkonkylä ja kunta

 • Pelkosenniemen asukasluku 31.12.2022 oli 947 henkilöä (edellisenä vuonna 924).
 • Pelkosenniemi on asukasluvultaan Lapin maakunnan pienin kunta.
 • Pelkosenniemen pinta-alaa kunnalla on 1881,73 km2, josta 45,39km2 on vesistöjä.
 • Pelkosenniemen naapurikunnat ovat Kemijärvi, Rovaniemi, Salla, Savukoski ja Sodankylä.
 • Pelkosenniemi sijaitsee kolmen joen risteyksessä (Kemijoki, Kitinen ja Luiro), josta jokivedet jatkavat Kemijokena Kemijärvelle ja siitä edelleen Perämereen asti.
 • Pelkosenniemen kunnan eteläraja oli Lapinmaan rajana noin 500 vuoden ajan.
 • Lapin ja Lannan rajan ylitti ensimmäisenä 1660-luvulla Paavali Pelkonen, jonka asuinkentän mukaan kunta on saanut nimensä.
Piirroskuva

Luiro

 • Luiro sijaitsee noin 7km Kairalan kylästä itään.
 • Kylä on muodostunut Luirojoen varrelle noin 5km pitkälle kannakselle.
 • Luiron kylämaisemaa leimaa tasaisuus ja kylän ympärillä on kymmeniä kilometrejä vaikeakulkuisia soita, jotka suojasivat asutusta myös sotien aikana.
 • Luiron kylälle on ominaista vanha kylätie, hoidetut pihapiirit sekä näitä ympäröivät pellot.

Pyhäjärven kylä

 • Pyhäjärven kylä sijaitsee 15km kirkonkylältä lounaaseen Pyhätunturin kainalossa Pyhäjärven pohjoisrannalla.
 • Pyhäjärven kylältä on hienot näkymät kaakkoon Soutajatunturille sekä etelään Pyhätunturille.
 • Pyhäjärvellä on alueen kylistä eniten uudisrakentamista, koska sijainti on lähellä Pyhätunturia.

Pyhän kyläyhdistyksen sivut Pyhän kyläyhdistys Facebookissa

Piirroskuva

Pyhätunturi

 • Tunnetuin huippu on itäinen Kultakero ja muut laet (kerot) länteen päin ovat Ukonhattu sekä korkein huippu Noitatunturi (540m) ja Seitakero, joiden jälkeen ovat matalammat Laakakero ja Peurakero.
 • Tunturijono jatkuu luoteeseen Luostolle saakka.
 • Koillispuolella Pyhäjärven itärannalla on 370-metrinen Soutaja.

 Saukkoaapa

 • Saukkoaapa sijaitsee noin 15km Pyhätunturilta.
 • Kylä on malliesimerkki jälleenrakennuskauden asutuskylästä.
 • Kylän asuttaminen alkoi vuonna 1951.
 • Kylä hiljeni 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa, kun Ruotsiin muutto ja yleensäkin maaltamuutto lisääntyi.
Piirroskuva

Moitaselkä

 • Moitaselän kylä sijaitsee 30km kirkonkylältä etelään.

Saunavaara

 • Saunavaaran kylä sijaitsee 6km kirkonkylältä etelään Kemijoen rannalla.
 • Saunavaara on Pelkosenniemen vanhimpia kyliä ja se on yksi valtakunnallisesti merkittävimmin rakennetuista kulttuuriympäristöistä.
Piirroskuva

Suvanto

 • Suvannon kylä sijaitsee Kitisen (yksi kolmesta Kemijoen päävirrasta) varrella noin 11km Pelkosenniemen kirkonkylästä luoteeseen.
 • Suvannon kylä on Lapin ainoa sodilta säästynyt Perä-Pohjolaista rakennustyyliä edustava kyläkokonaisuus, jonka rakennuskanta on osin jopa 1600-luvulta.

Suvannon kyläyhdistyksen sivut

Niemen kylät -logo

Seinäruusut

Lapin tarinakylät -logo

Pelkosenniemellä Kairala ja Suvanto

Hankkeessa kerättiin faktatietoa kylien historiasta sekä fiktiivisiä tarinoita ja kokemuksia kylästä ja kyläläisiltä. Hankkeessa on kuusi mukana olevaa tarinakylää; Vuotso, Kierinki, Joutsijärvi, Suvanto, Kairala ja Oinas.

Tarinakylät -hankkeessa toteutettiin paikalliseen historiaan ja kyläkulttuurin pohjautuvia käyntikohteita, jotka ovat aina saavutettavissa. Jokaisesta kylästä valittiin asiantuntijan avulla 5 tarinaa, joista kaikista tehtiin 2 minuutin video. Tarina-aihioita ovat paikallinen arki, myytit ja kummitustarinat, hauskat sattumukset, historia sekä legendat.

Kaikkien kylien tarinat löydät Youtubesta.