Aamu- ja iltapäivätoiminta

Piirroskuva

Aamu- ja iltapäivätoiminta innostaa ja tukee lapsia omien vahvuuksien löytämiseen ja oman osaamisen kehittämiseen.

Tyttö askartelee

Meillä on maksuton aamu- ja iltapäivätoiminta

Piirroskuva
Piirroskuva

Aamu- ja iltapäivätoiminta on kunnan vapaaehtoisesti järjestämää toimintaa. Pelkosenniemellä tämä toiminta on maksutonta siihen osallistuville. Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja turvallista toimintaa lapsille ennen koulupäivää ja sen jälkeen. Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Kunta vastaa toiminnan kokonaisuudesta. Pelkosenniemen nykyisten aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan perusteiden mukaan oppilaille tarjotaan vuodessa 760 tuntia toimintaa. Pelkosenniemellä aamupäivätoimintaa on järjestetty perheiden tarpeen mukaan koulupäivien aikana klo 7-10. Iltapäivätoimintaa on tarjottu koulupäivinä klo 14-15.

Aamutoiminnan ohjaajina toimivat päiväkodin lastenhoitajat ja iltapäivätoiminnan ohjaajina ovat toimineet koulunkäynninohjaajat.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistujille annetaan aamu- ja välipala.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan tulee hakea kunnan edellyttämällä tavalla. Ilmoittautuminen tapahtuu kunnassa käytössä olevan Daisy-ohjelman kautta. Kunnan tulee etukäteen ilmoittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista, toiminnan alkamis- ja päättymisajankohdasta sekä siitä, miten se järjestämään tai hankkimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan. Toiminnasta tiedottamisessa hyödynnetään kunnassa käytössä olevaa Wilma-ohjelmaa. Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.