Kunnanhallitus

Piirroskuva
Piirroskuva

Kunnanhallitus vastaa Kuntalain mukaan kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus vastaa lisäksi elinkeinotoimen edistämisestä, työllisyyden hoidosta ja yleisestä edunvalvonnasta.

Kunnanhallituksessa on kuusi (6) jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kahden viikon välein torstaina klo 17.

Esityslista julkaistaan neljä päivää ennen kokousta ja pöytäkirja tarkastuksen jälkeen viimeistään viikon kuluttua kokouksesta. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä myös kunnanvirastolla, Sodankyläntie 1 A, virka-aikana viikon kuluttua kokouksesta.

Piirroskuva

Kunnanhallituksen jäsenet 1.6.2023 – 31.5.2025

Airas Eeva eeva.airas[at]pelkosenniemi.fi
Helistenkangas Mikael (PKYL) vpj mikael.helistenkangas[at]pelkosenniemi.fi
Kankaanranta Markku (PPYL) pj markku.kankaanranta[at]pelkosenniemi.fi 040 687 2604
Karnaattu Heidi (YPYL) heidi.karnaattu[at]pelkosenniemi.fi
Luoma-aho Anna-Kaisa (YPYL) anna-kaisa.luoma-aho[at]pelkosenniemi.fi
Luoma-aho Tero (KUMMITSOIVAN KIERTÄJÄT) tero.luoma-aho[at]pelkosenniemi.fi

Varajäsenet 2023 – 2025

Englund Kaarle (Helistenkangas)
Orava Hilkka (Luoma-aho Tero)
Kiemunki Sari-Anne (Airas)
Lakela Miska (Luoma-aho Anna-Kaisa)
Nenonen Kati (Karnaattu)
Rautiainen Pentti (Kankaanranta)