Perusopetus

Piirroskuva

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka, se tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Perusopetuslaki takaa kaikille oikeuden kasvaa, oppia ja kehittyä turvallisessa ympäristössä taustasta ja varallisuudesta riippumatta.

Perusopetus

Piirroskuva

Pelkosenniemen uusi koulu on yhtenäiskoulu, joka toimii osoitteessa Koulutie 9. Yhtenäiskoulussa oppimista ohjaavat ajattelu, arvostus ja vuorovaikutus. Nämä asiat tukevat kouluyhteisömme fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Uusi koulurakennus otettiin käyttöön tammikuussa 2023. Koulua suunnitellessa ja rakentaessa on otettu huomioon uuden opetussuunnitelman vaatimukset kaikissa oppimistiloissa.

Pelkosenniemen koulu on ympäristö- ja luontopainotteinen koulu. Tavoitteena on parantaa lasten luontosuhdetta ja saada lapset ymmärtämään lähiympäristön luonnon monimuotoisuus ja ainutlaatuisuus. Ympäristö- ja luontopainotteisuus näkyy koulun toiminnassa erilaisina retkinä lähimaastoon, soille, Pyhä-Luoston kansallispuistoon, sekä Kemijoen ympäristöön. Lisäksi pyrimme järjestämään joka vuosi yhden koulupäivän ulkona luonnon keskellä. Ympäristö- ja luontopainotteisuus näkyy myös Itä-Lapin luonnon huomioimisena eri oppiaineiden opetuksessa sekä pyrkimyksenä käyttää tutkivia opetusmenetelmiä.Koulurakennus

Yhteystiedot

Pelkosenniemen koulu
Posti osoitetaan: Sodankyläntie 1A, 98500 Pelkosenniemi
Käyntiosoite: Koulutie 9, 98500 Pelkosenniemi

 • Pelkosenniemen kunnan koulussa on käytössä Wilma-ohjelma kodin ja koulun välisen yhteistyön välineenä. Wilmaan merkitään mm. poissaolot, rangaistukset, ”ruusut ja risut”, arvioinnit sekä muita koulunkäyntiin liittyviä asioita. Wilman tiedotteissa kerrotaan koulun tapahtumista, työajoista, kouluterveydenhuollosta yms. Pikaviesteillä opettajat ja huoltajat voivat kommunikoida keskenään.

  WILMA

 • sähköposti (malli): etunimi.sukunimi@pelkosenniemi.fi

  Rehtori Anne Pahkala, puh. 040 568 7630
  Sihteeri Katja Pyhäjärvi, puh. 040 761 8117
  Kouluterveydenhoitaja Niina Leskisenoja, puh. 040 670 7044
  1-2 lk. Anni-Mari Björk, puh. 040 482 7948
  3-4 lk. Taija Uuniemi, puh. 0400 267 499
  5-6 lk. Janne Juuso, puh. 040 182 0128
  Matemaattisten aineiden lehtori, 7. ja 8. luokan luokanvalvoja Marianne Juntunen
  Äidinkielen lehtori, 9. luokan luokanvalvoja Johanna Järviaho, puh. 040 178 2166
  Taito- ja taideaineiden lehtori Nunnu Pennanen (virkavapaalla), sijaisena Silja Tyrväinen, puh. 040 545 7652
  Erityisopettaja Meri Toimela, puh. 040 352 3619
  Erityisopettaja Sannu Koivisto, puh. 040 178 2446
  Kielten lehtori  Tatiana Marakoulina, puh. 040 684 0567
  Koulunkäynninohjaaja Niina Arvola, puh. 040 776 3485
  Koulunkäynninohjaaja Reija Bondén, puh. 040 543 1929
  Koulunkäynninohjaaja Elina Tolppanen, puh. 040 198 4872
  Koulukuraattori Riitta Vartioniemi-Iso-Heiko, puh. 040 539 6798

 • Kulttuurikasvatussuunnitelma on vuosittain toistuva, etukäteen budjetoitu ja selkeillä sopimuksilla aikaansaatu kokonaisuus, jossa kunkin kunnan toivomalle ikäryhmälle taataan halutunlainen taide- ja kulttuurikasvatus. Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa tietoa asuinkunnan historiasta, käytännöistä, merkkihenkilöistä ja jo olemassa olevasta tarjonnasta siinä kun antaa osallistujille mahdollisuuden avartaa maailmankatsomustaan sekä käyttää älyään ja luovuuttaan.

  Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoitus on taata kaikille oppilaille yhtäläiset oikeudet kulttuuriin. Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee koulujen ja kultturitoimijoiden yhteistyötä ja tekee siitä systemaattista ja suunnitelmallista.

  Pelkosenniemen kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma

Lapsi lukee kirjoja

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Piirroskuva