Rakennuslautakunta

Piirroskuva

Rakennuslautakunta 2021 – 2025

Piirroskuva

Kunnanvaltuuston 15.12.2020 § 78 päätöksellä kunnan johtamisjärjestelmässä siirrytään valtuusto-kunnanhallitus -malliin valtuustokaudelle 2021-2025, jolloin hyvinvointilautakunta ja tekninen lautakunta lakkaavat. Teknisen lautakunnan tilalle on muodostettu rakennuslautakunta, jonka kokoonpanosta on säädetty hallintosäännön päivityksessä.

Lautakunnan toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty hallintosäännössä.
Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kunnanvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Piirroskuva

Jäsenet

Ahovainio Edward
Helistenkangas Hannele
Kaakkurivaara Taina
Luoma-aho Tero pj tero.luoma-aho[at]pelkosenniemi.fi 040 5228645
Nopanen Jukka vpj

Varajäsenet

Keto-Tokoi Markku (Helistenkangas)
Liukko Aki (Ahovainio)
Nyman Pekka (Nopanen)
Rossi Elli (Kaakkurivaara)
Seppelin Liisa (Luoma-aho)