Piirroskuva

Tekniset palvelut

Piirroskuva

Vastaamme kunnan yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja hallinnassamme olevasta kiinteästä omaisuudesta. Huolehdimme ympäristön tarkoituksen mukaisesta käytöstä sekä ympäristön viihtyvyystekijöistä sekä järjestämme alueiden käytön ja rakentamisen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä.