Elinkeinopalvelut

Piirroskuva

Pelkosenniemen elinkeinorakenne on pienyritysvaltainen ja keskittyy alkutuotantoon, luonnonvara- ja matkailualoihin. Pelkosenniemen kunta tarjoaa konkreettista neuvontaa yritystoimintaan ja sen käynnistämiseen, rahoituksen järjestämiseen ja yrityksen sisäiseen kehittämiseen.

Yritysneuvonnan palvelut

Piirroskuva

Yritysneuvonnan palvelumme tarjoavat yrittäjälle ja yrittäjäksi aikovalle paikallisen neuvonta-avun.

Ota yhteyttä elinkeinokoordinaattoriin tai maaseutuasiamieheen, niin hoidetaan asian yhdessä kuntoon. Neuvomme ja opastamme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa teitä kaikissa liiketoimintaan liittyvissä asioissa.

Elinkeinojen kehittäminen Yrityspalvelut Yrittäjäksi Pelkosenniemelle

  • Alkavalle yrittäjälle neuvontaa ja koulutuspalveluja sekä rahoitus- ja kehittämisneuvontaa
  • Liiketoimintasuunnittelua
  • Toimitilapalveluja
  • Sijoittumisneuvontaa uusille yrityksille
  • Koulutuspalveluita yrityksen ja henkilöstön kehittämiseksi
  • Rekrytointi- ja koulutuspalveluja

Elinvoimapalvelut

Piirroskuva

Elinvoimapalvelut yhteistyössä kunnan päättäjien kanssa toteuttavat elinkeinostrategiaa. Elinkeinopalvelut tuottaa mm. Pelkosenniemen alueen yrittäjille yrityspalveluita ja toteuttaa hankkeita, joilla päästään askel kerrallaan kohti strategiassa laadittuja päämääriä.

 

Muita keskeisiä tehtäviä

  • Olemassa olevan yritystoiminnan kehittäminen ja keskeisten toimialojen vahvistaminen
  • Kunnan maaseutuviranomaisen tehtävät ja maaseutuelinkeinojen edistäminen
  • Projektiluonteisten hankkeiden kokonaisjohtaminen ja kansainvälistymisen edistäminen
  • Kunta- ja aluetasoisen elinkeinoyhteistyön vahvistaminen