Työnhakijat ja työllisyyspalvelut

Piirroskuva
Piirroskuva

Työllisyyden hoito

Työttömäksi jäänyt voi lyhentää työttömyyttään ja edesauttaa uuden työn löytymistä ottamalla yhteyttä kunnan työpajaohjaajaan. Elinvoimapalvelut auttavat asiakasta saavuttamaan ne palvelut, joiden järjestämisessä työtön asiakas tarvitsee apua. Lisäksi teemme yhteistyötä myös TE-toimiston, Kelan, alueella toimivien hankkeiden sekä paikallisten yhdistysten kanssa

Asiakaslähtöisesti toimimalla järjestämme asiakkaalle erilaisia työllisyyttä edistäviä palveluita kuten työkokeiluja ja kuntouttavaa työtoimintaa. Näiden palvelujen tavoitteena on helpottaa työhön tai koulutukseen sijoittumista. Pitempään työttömänä olleille ja palkkatukeen oikeutetuille tarjoamme työllisyysmahdollisuuksia.

Lisätietoa kunnan järjestämistä työllisyyttä edistävistä palveluista:

Työpaja Syke