Ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto

Piirroskuva

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on lupa- ja valvontaviranomaistehtävänsä lisäksi toimia paikallistason yleisen ympäristönsuojelun edun valvojana. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ihmisen elinympäristöstä johtuvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä väestön terveyden ja viihtyvyyden edistäminen valvomalla ja parantamalla elinympäristön terveydellistä laatua.

Hillankukka

Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski ovat muodostaneet Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jo vuodesta 2013 alkaen. Vuoden 2023 alusta tehtävät siirtyivät Kemijärven kaupungin järjestettäväksi. Valvontaviranomaisena toimii Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta. Yhteistoiminnan lähtökohtina ovat kuntalaisille laadullisesti samantasoiset ja samanhintaiset palvelut koko yhteistoiminta-alueella.

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja eläinlääkintähuoltolain sekä ympäristönsuojelulain edellyttämistä valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtävistä.

Ympäristöterveydenhuolto