Vieraslajit

Piirroskuva
Piirroskuva

Vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain (1709/2015) 4 §:n mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo kyseisen lain ja vieraslajiasetuksen noudattamista. Rikkomus- tai laiminlyöntiasiassa kunnalla on oikeus vieraslajilain 17.4 §:n mukaisen vireillepanon tekemiseksi.

Ilmoitukset on siis hyvä tehdä ainakin vieraslajit.fi -portaaliin sekä kuntaan kirjaamo@pelkosenniemi.fi