Turvallinen paikka kasvaa ja kehittyä

Piirroskuva

Oppimisen edellytykset rakentuvat laadukkaassa varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Pelkosenniemen kunta tarjoaa kaikille tarvitseville laadukasta ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioivaa varhaiskasvatusta ja perusopetusta.