Työtoiminta työpaja Syke

Piirroskuva

Työpaja SYKE on Pelkosenniemen kunnan järjestämää työtoimintaa. Pajan työvoiman rungon muodostavat palkkatuella palkatut työtekijät. Heidän kanssaan työskentelevät kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa olevat henkilöt. Asiakkaita ohjataan työkokeiluun myös kunnan muille osastoille, kuten tekniseen toimeen ja päiväkodille.

Työpajan toiminta

Piirroskuva

Työttömäksi jäänyt voi lyhentää työttömyyttään ja edesauttaa uuden työn löytymistä ottamalla yhteyttä kunnan työpajaohjaajaan. Asiakaslähtöisesti toimimalla järjestämme erilaisia työllisyyttä edistäviä palveluita, kuten työkokeiluja ja kuntouttavaa työtoimintaa. Näiden palvelujen tavoitteena on helpottaa työhön tai koulutukseen sijoittumista. Pitempään työttömänä olleille ja palkkatukeen oikeutetuille tarjoamme työllisyysmahdollisuuksia.

Työpajan tehtävänä ovat kunnan liikuntapaikkojen hoito ja kiinteistöhuollon avustavat tehtävät. Talvella työllistää varsinkin jääkiekkokaukalon hoito. Liikuntapaikoista huolehtiminen on lasten ja nuorten sekä koko yhteisön hyvinvoinnin kannalta erityisen tärkeää. Syke osallistuu myös kunnan mittavan tuli- ja taukopaikkaverkoston huoltoon ja ylläpitoon.

Työpajan palveluja myydään myös yksityisille henkilöille ja yrityksille. Toiminnassa keskitytään ensisijaisesti auttamaan kotona asuvia ikäihmisiä, pilkkomalla ja kantamalla polttopuut sekä tekemällä lumityöt. Kesällä leikataan nurmikot ja tehdään pienimuotoisia puutarhatöitä ja haravoidaan lehtiä. Ikääntyviä pyritään auttamaan myös pienissä korjaustöissä ja apua vaativissa muissa ongelmatilanteissa.

Tilauksesta avustetaan esim. muutoissa kirkonkylän alueella. Myös kauempana asuvien kiinteistönomistajien mökeistä ja muista rakennuksista sekä pihoista huolehditaan etenkin kesäaikaan.

Työpaja Syke

Työpaja Sykkeen hinnasto

Kunnanhallituksen 8.12.2022 §472 päätöksellä hinnasto on seuraavanlainen:

. yksityisasiakkaat 10€/h/työntekijä
. yritys- ja yhteisöasiakkaat 20€/h/työntekijä
. polttomoottorikäyttöiset välineet 8€/h
. sähkökäyttöiset välineet 6€/h (ei korotusta)
. ajokilometrit 0,60/km

Elinvoimapalvelut

Käyntiosoite:

Työpaja Syke
Sodankyläntie 16, 98500 Pelkosenniemi

Piirroskuva

Kuusiniemi Janne

Työpajaohjaaja
janne.kuusiniemi[at]pelkosenniemi.fi
040 356 1775
Piirroskuva

Työpaja Sykkeen henkilöstömäärä vaihtelee suuresti, yleensä vahvuus on 2-5 henkilöä. Henkilöstö ohjautuu työpajalle yhdessä TE-palveluiden kanssa tehtävien työttömien aktivointisuunnitelmien kautta.