Yritysillan antia

Yritysilta 17.4. keräsi mukavan määrän uusia ja jo konkareita yrittäjiä yritysiltaan Pelkosenniemen Kunnantalolle kuuntelemaan yritystukiin ja palkkaukseen liittyvää asiaa.

Julkisia yrityspalveluja ja erilaisia rahoitusmuotoja on paljon saatavilla. Niitä on usein vaikea löytää tai hahmottaa, mitä juuri oma yritys voisi hyödyntää tai mikä toimisi omalle yritykselle parhaiten. Yritysillassa oli mahdollisuus päästä juttelemaan erilaisista tukimuodoista myös henkilökohtaisesti yritysrahoittajien edustajien ja Pelkosenniemen kunnan edustajien kanssa.

Pelkosenniemen kunta – yhteistyömahdollisuudet yrittäjille

Pelkosenniemen kunta tarjoaa yrittäjille yritysneuvontaa ja apua, mutta myös kumppanuutta mm. erilaisten hankkeiden muodossa.

-Kunnan yritysilta järjestettiin juuri siksi, että halusimme kuulla yrittäjien toiveita ja ajatuksia, sekä mahdollisia uusia tarpeita, jotta kunnan yrityspalveluja voidaan kehittää vastaamaan tarpeita. Pelkosenniemen kunta on kiinnostunut etsimään uusia ratkaisuja yritystarpeisiin esimerkiksi yritysryhmähankkeiden kautta, kertoo elinvoimajohtaja Sari Niemi. Kunta toivookin, että yrittäjät ovat rohkeasti yhteydessä kuntaan jo hyvissä ajoin, jotta voidaan löytää paras mahdollinen apu ja tuki. – Etenkin sijoittumista ja investointeja suunnitellessa on tärkeää olla hyvissä ajoin yhteydessä kuntaan ja varmistaa esimerkiksi kaavoituksellinen tilanne.

 

TE-palveluista tukea palkkaukseen ja koulutuksiin

Yritysillassa palvelupäällikkö Katri Smeds TE-palveluista avasi tarkemmin alkavan yrittäjän palveluja, kuten starttirahan mahdollisuuksia ja hakemista, sekä palkkatukea. Palkkatuki on yrittäjälle edullinen tapa vahvistaa joukkojaan. Palkkatukea voi saada, kun palkkaa työnhakijan, jolla on vaikeuksia muuten työllistyä pitkittyneen työttömyyden, ammattitaidon puutteen, vamman tai sairauden vuoksi. TE-palvelut tarjoavat myös paljon erilaisia koulutuksia yrittäjän ja henkilöstön kouluttamiseen, kansainvälistä rekrytointia sekä yritysten kehittämispalveluja.

 

Yritysten rahoitustuet ja mahdollisuudet

Yritysrahoitusten viidakko on melko laaja ja lavea ja juuri omalle yritykselle sopiva rahoitusmuoto tahi rahoituskanava on usein haastava löytää. Tilaisuudessa pääsimme tutustumaan Leaderin maaseuturahoituksiin toiminnanjohtaja Johanna Mikkolan ja projektipäällikkö Tiina Ylösen johdolla. ELY-keskuksen kehittämis- ja investointituista oli puhumassa yritysasiantuntija Kari Skyttä.

Leader Pohjoisin Lappi toimii seitsemällä Itä- ja Pohjois-Lapin alueella ja se tukee sekä yrittäjiä että yhteisöjä. Leaderin kautta voi saada rahoitusta yritysten perustamiseen, investointeihin ja kehittämiseen, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin, kansainväliseen yhteistyöhön sekä maaseudun elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä lisääviin pienehköihin hankkeisiin. Leader rahoittaa strategian mukaisesti ja tällä hetkellä painopisteet ovat Kahdeksan vuodenajan kylä, Juureva pohjoinen kulttuuri sekä Pohjoiset elinkeinot.

Lapin ELY-keskukselta löytyy laaja kirjo erilaisia palveluja yrityksille, maaseutuelinkeinon harjoittajille, kalatalouteen, ympäristön ja liikenteen hyväksi. Yrityksille on tarjolla neuvontaa, aloittavan yrityksen tukia ja palveluja, erilaisia kasvuun ja kansainvälistymiseen suuntaavia kehittämispalveluja. ELY-keskukselta on mahdollisuus hakea esimerkiksi yrityksen kehittämisavustusta yrityksen kansainvälistymiseen, tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen sekä aineellisiin investointeihin, kuten rakennusten, koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaan, että aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien, tietotaidon ja teknisen tietämyksen hankintaan. ELY-keskus tukee yritysten kehittämistä, mutta myös erilaisia investointeja.

Lisätietoa yritysillasta, yrityspalveluista ja hankkeista

Sari Niemi
elinvoimajohtaja
Pelkosenniemen kunta
040 480 9187
sari.niemi@pelkosenniemi.fi

Yritysillan esitykset alla:

Elyn yrityksen kehittämisavustus

Leaderin yritystuet

Palkkatuki 1.7.2023 alkaen