Vetoomus epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi

Kuntana haluamme olla edelläkävijä kuntalaistemme hyvinvoinnin edistämisessä. Tavoitteenamme on ehkäistä eripuraa ja kiusaamista sekä kannustaa positiiviseen ilmapiiriin, joka arvostaa kunnan monimuotoisuutta ja erilaisia taustoja. Rohkaisemme avoimuuteen ja samalla kehotamme kunnioittamaan erilaisia näkemyksiä.

Korostamme aktiivisen kuuntelemisen ja rakentavan keskustelun merkitystä kuntalaisten välillä. Haluamme innostaa ihmisiä ilmaisemaan mielipiteensä rakentavassa hengessä ja välttämään loukkaavia kommentteja.

Kiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu eivät ole yksilön, vaan koko yhteisön asia, ja meidän kaikkien tulee puuttua siihen rohkeasti. Empatiakyky ja rohkeus puuttua kiusaamistilanteisiin ovat avainasemassa.

Kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuminen heikentää yksilön hyvinvointia, mikä puolestaan vaikuttaa koko yhteisön tasapainoon. Yhteisössä ilmenevä kiusaaminen ja epäasiallinen käytös heijastuu myös sitä havainnoiviin ja yhteisön toimivuuteen.

Sosiaalisen median vastuullisuus on avainasemassa yhtenä positiivisen ilmapiirin luomisen välineenä. Kehotamme kuntalaisia välttämään kiusaavaa tai negatiivista viestintää verkossa ja ilmaisemaan mielipiteensä arvostavalla ja kunnioittavalla tavalla.

Kuntana tuomitsemme jyrkästi kaikenlaisen kiusaamisen ja häirinnän. Kehotamme kuntalaisia osallistumaan positiivisiin yhteisöllisiin tapahtumiin, joissa voimme tutustua toisiimme paremmin ja keskustella rakentavasti mieltä painavista asioista.

Rohkaisemme kaikkia kuntalaisia tekemään yhteistyötä paikallisten järjestöjen, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa positiivisen ilmapiirin luomiseksi. Haluamme olla aktiivisesti mukana kiusaamisen torjunnassa kouluissa ja vapaa-ajantoiminnoissa sekä tukea nuorisoa ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä.

Kuntana olemme vahvasti sitoutuneet positiivisen ilmapiirin ylläpitämiseen ja kiusaamisen torjuntaan. Tavoitteenamme on luoda kuntaan yhteisöllinen, yhteenkuuluvuuden ja vastuullisuuden ilmapiiri, jossa jokainen kuntalainen tuntee olevansa tervetullut ja arvostettu. Se on Pelkosenniemen kuntastrategian henki.

Lisätietoa asiasta:
Pelkosenniemen kuntrastrategia

Epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamuselimissä – Työturvallisuuskeskus (ttk.fi)

Epäasiallinen kohtelu – Tyosuojelu.fi – Työsuojeluhallinto

Epäasiallinen työkäytös voi jatkua sosiaalisessa mediassa | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen kouluissa | Opetushallitus (oph.fi)