(20.9.2023) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 1442_2023 asiassa dnro 1067_2022