Uuden kunnantalon rakentaminen

Pelkosenniemen kunnassa on valmisteltu kunnan toimistotyötilojen, valtuustosalin, arkiston ja asiointipalvelupisteen tilojen siirtoa nk. liikekeskuksen rakennukseen osoitteeseen Sodankyläntie 2 siten, että tiloista muodostuisi uusi kunnantalo. Samassa rakennuksessa jatkavat toimintaansa edelleen apteekki, kampaamo sekä käteisautomaatti. Kunnantalon suunnittelua ovat ohjanneet käytännön tarpeet siirtyä saman katon alle terveellisiin ja nykyaikaisiin tiloihin sekä kunnan uudistetun strategian ja organisaatiorakenteen mukaiset tarpeet.

Pelkosenniemen liikekeskuksen muutos- ja peruskorjaustyöt uudeksi kunnantaloksi ovat kilpailutettu ja urakoitsijat valittu. Pääurakoitsijana toimii Rakennus Vepeso Oy, LVIA urakoitsijana toimii LVI-Vanhatalo Oy ja sähköurakoitsijana toimii Juurtelan Sähkö Oy.

Urakoitsija aloittaa työt rakennuksessa 11.3.2024. Tämä tulee näkymään kuntalaisille ja muille alueen käyttäjille siten, että apteekille, kampaamolle ja käteisautomaatille pääsee muutos- ja peruskorjaustöiden aikana liittymästä päätieltä ja Kirkkotien ensimmäisestä liittymästä (päätieltä katsottuna). Päätien liittymä ja Kirkkotien toinen/jälkimmäinen liittymä (päätieltä katsottuna) liikekeskukselle ovat urakoitsijoiden käytössä työmaaliikenteelle. Asiaton oleskelu työmaalla on kiellettyä. Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa. Työmaa kestää lokakuulle 2024.

Muutos- ja peruskorjattava rakennus on vanha (valmistunut 1988). Rakennuksen käyttövesiputkisto on tiensä päässä ja se on joka tapauksessa välttämätöntä korjata. Tilojen suunnittelussa on pyritty energiatehokkuuteen ja olemassa olevia rakenteita säästävään korjaamiseen. Kun vanhaan tehdään uutta, esteettömyyden vaatimukset saattavat tuottaa vaikeuksia. Niitä on kuitenkin minimoitu ja suunnittelussa on otettu huomioon esteettömyyden vaatimukset suurelta osin. Monikerrosrakennuksen ongelmaan ratkaisuksi lopulta tuli kevythissi, joka pysähtyy neljään eri tasoon ja ovet aukeavat kolmeen eri suuntaan. Näin päästään myös pyörätuolilla yläkerroksen toimistotiloihin, jossa ovet ovat leveydeltään myös pyörätuolille sopivat.

Uuden kunnantalon materiaaleihin on myös kiinnitetty huomiota. Kulkuväylät ovat tasaisia ja luistamattomia sekä helposti havaittavia. Väreinä suunnittelussa on käytetty maanläheisiä ja neutraaleja värisävyjä, joissa ei ole liian kovia kontrasteja. Materiaalit eivät ole liukkaita tai sisällä haitallisia yhdisteitä. Suurimmassa osassa tiloja on tarpeeksi tilaa liikkua pyörätuolilla ja pääovi aukeaa painikkeella.

Pääsisäänkäynnin yhteydessä on esteetön autopaikka. Myös pääsisäänkäynnin yhteydessä olevaa luiskaa korjataan, jotta se olisi mahdollisimman esteetön. Valtuustosaliin sijoitetaan induktiosilmukka ja muutenkin äänentoistoon on kiinnitetty huomiota erityisesti valtuustosalin suhteen. Suunnittelussa valoilla on pyritty luomaan viihtyisyyttä unohtamatta valojen todellista tarkoitusta. Esteettömyys näkyy monessa asiassa uuden kunnantalon suunnittelussa ja esteettömyys onkin usein osa hyvää suunnittelua.