Rakennuslautakunnan kevätkatselmus

Pelkosenniemen kunnan rakennusvalvonta pitää kevätkatselmuksen 28.5.2024

Katselmus suunnataan erityisesti Pyhän alueen kiinteistöihin, joissa on ollut jo pitkään jatkunutta epäsiisteyttä ja roskaamista. Katselmus pidetään toukokuun lautakunnan kokouksen yhteydessä. Katselmuksessa todetuista puutteellisuuksista tullaan asianomaiselle lähettämään kirjallinen kehotus, jossa annetaan määräaika purkusuunnitelman tekoon ja suunnitelmassa tulee olla aika purkamisen toteuttamiseen.

Maakäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ja sen ympäristö on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä.

Ilmoituksia epäsiisteistä kiinteistöistä voi etukäteen tehdä rakennustarkastajalle keijo.kotavuopio@pelkosenniemi.fi

Rakennuslautakunta 7.5.2024