Presidentinvaalien toimittaminen Pelkosenniemellä

Presidentinvaalit toimitetaan Pelkosenniemen kunnassa sunnuntaina 28. päivänä tammikuuta 2024. Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali (toinen kierros), sen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Pelkosenniemen kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jonka äänestyspaikka on kunnanvirasto, osoite: Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi. Vaalihuoneisto on avoinna äänestystä varten kello 9:00 – 20:00.

Ennakkoäänestys toimitetaan 17. – 23.1.2024 välisenä aikana ja mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestys 31.1.-6.2.2024. Ennakkoäänestyspaikkoina toimii Pelkosenniemen kunnassa kunnanvirasto osoite, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi ja  Luontokeskus Naava, osoite Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi.

Ennakkoäänestyspaikka kunnanvirastolla on avoinna seuraavasti:

ke-pe                 17.-19.1. 2024 ja 31.1.-2.2.2024                         kello 09:00 – 16:00

la                         20.1.2024 ja 3.2.2024                                             Suljettu

su                        21.1.2024 ja 4.2.2024                                            kello 10:00 – 14:00

ma-ti                  22.-23.1.2024 ja 5.-6.2.2024                               kello 12:00 – 18:00

Ennakkoäänestyspaikka Luontokeskus Naavassa on avoinna seuraavasti:

la                         20.1.2024 ja 3.2.2024                                            kello 10:00 – 14:00

Palvelukoti Onnelassa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla ennakkoäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan erikseen ilmoittamina aikoina.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää kotona, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2024 kello 16.00 mennessä. Ilmoituslomakkeita saa kunnanvirastolta.

Keskusvaalilautakunnalle osoitetut kotiäänestystä koskevat ja muut yhteydenotot sekä lomakepyynnöt voi toimittaa osoitteella: Keskusvaalilautakunta, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 040 725 2991 (Lauri Lehtinen).

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana passikuva.

Pelkosenniemi 7.12.2023

PELKOSENNIEMEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERI