Pelkosenniemen kunta ja kirjailija Juhani Karila yhteistyöhön

Pelkosenniemen kunta käyttää jatkossa kuntamarkkinoinnissa Juhani Karilan Pienen hauen pyydystys -kirjan tekstin osia. Kunta on sopinut asiasta kirjailijan kanssa yhteisellä tekijänoikeussopimuksella.

Juhani Karila on kotoisin Pelkosenniemen Kairalan kylästä. Pienen hauen pyydystys -kirja on moninkertaisesti palkittu kirja, joka on käännetty lähes kahdellekymmenelle eri kielelle. Siitä on tehty näytelmät Oulun kaupunginteatteriin ja Tampereen Työväen Teatteriin. Romaanista on tekeillä myös elokuva. Kirja on maagista realismia parhaimmillaan ja se on kirjoitettu persoonalliseen tyyliin Itä-Lapin murteella. Kirjan tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliseen Vuopion kylään, joka on saanut vaikutteita kirjailijan omasta kasvuympäristöstä. Karilan teos on ollut Pelkosenniemellä suosittu ja sitä luetaan muun muassa yläkoulussa.

”Asun Helsingissä, mutta koen synnyinseutuni edelleen hyvin tärkeäksi osaksi identiteettiäni. Siksi minulle oli luontevaa lähteä tällaiseen hauskaan ja itseironiseen projektiin mukaan”, Juhani Karila sanoo.

Tekstien käyttötarkoituksena on tuoda esiin Pelkosenniemeä itälappilaisena pienenä, luonnonläheisenä ja harvaanasuttuna kuntana, johon liittyy myös omaleimaisia ja arvoituksellisia piirteitä. Markkinoinnissa voidaan tuoda esiin Pelkosenniemeä kokonaisuutena tai sen kyliä. Tavoitteena on paikallisuutta arvostava, hyväntahtoinen ja omalla tyylillään rento viestintä. ”Luonto on Pelkosenniemen selkeästi tunnistettu vetovoimatekijä. Karila kuitenkin sanoittaa kirjassaan Lapin luonnon omaleimaisella tavalla, pilke silmäkulmassa. Suota, sääskiä ja tyhjyyttäkään ei peitellä”, kertoo kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen.

Karilan tekstin osan lainaaminen on osa Pelkosenniemen brändityötä. Esimerkiksi Pelkosenniemen kunnan viestinnässä käytetään yhtenäistä visuaalista ilmettä. Kunnan verkkosivujen visuaalisuus vastaa myös kuntastrategiassa valittua visuaalista linjaa, jonka takana on pelkosenniemeläinen taiteilija Anna Pakkanen.

”Teitä ei ole paljon. Eikä taloja. Eikä ihmisiä. Kairaa on. Epämääräistä mättäistöä, ikään kuin ylijäämää [– –] Ylängöt ovat kauniita. Täällä ei ole ketään, eli tilaa on. Lapin idea on koon ja tyhjyyden yhdistelmässä.” Juhani Karila, Pienen hauen pyydystys. Siltala 2019.

Maisemakuva

Lisätiedot
elinvoimajohtaja Sari Niemi (poissa viikoilla 5-6)
p. 040 4809187, sari.niemi@pelkosenniemi.fi

kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen (viikoilla 5-6)