Pelkosenniemellä viihdytään ja se kiinnostaa asuinpaikkana

Pelkosenniemi saa hyvät arviot asuinpaikkana tuoreen kyselyn perusteella. Peräti 92 % asukkaista ja poismuuttaneista kertoi viihtyneensä paikkakunnalla, ja 97 % tunsi olonsa tervetulleiksi. Erityisesti puhdas luonto ja paikkakunnan sopivan pieni koko saavat kiitosta. Muuttaneet pitävät myös harrastusmahdollisuuksia hyvänä. Pyhätunturin lisäksi koko kunnan luonnonrauha ja erämaan tuntu kiehtovat. Pelkosenniemeltä on myös sopiva etäisyys muihin paikkoihin Lapissa.

Paikka houkuttaa erityisesti sellaisia ihmisiä, jotka etsivät merkityksellisempää elämää, seikkailua sekä vaihtelua arkeensa tai mahdollisuutta toteuttaa omia harrastuksiaan. Lisäksi kuntaan muutetaan, kun halutaan palata takaisin omalle kotiseudulle tai juurille. Elämäntilanne vaikuttaa muuttamishalukkuuteen. Pelkosenniemelle muutetaan erityisesti uuden elämänvaiheen ollessa kyseessä, eläkeiän kynnyksellä, lapsiperhevaiheessa sekä kausitöihin.

Pelkosenniemen viihtyvyys- ja vetovoimatekijöitä sekä kuntaan muuttamisen haasteita ja mahdollisuuksia selvitettiin loka-joulukuun aikana palvelumuotoilutoimisto Kaltio Creativen toimesta. Avoimeen verkkokyselyyn saatiin 91 vastausta, lisäksi toteutettiin kaksi ryhmähaastattelua ja kaksi työpajaa. Kysely tavoitti kattavasti eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia, Pelkosenniemelle viime vuosina muuttaneita, jo pidempään siellä asuneita, pois muuttaneita sekä sinne muutosta haaveilevia. Selvitys toteutettiin osana Pelkosenniemen kunnan Asukkaan askeleet -hanketta, jota rahoittaa Lapin liitto.

”Prosessi on tuonut selkeästi näkyviin sen, että Pelkosenniemi kiinnostaa asuinpaikkana. Tilanne on erinomainen, sillä useissa Suomen kunnissa joudutaan tekemään paljon töitä sen eteen, että paikkakunnalle muuttoa voidaan edes harkita”, kertoo toimitusjohtaja Katariina Imporanta Kaltio Creative Oy:stä. Pelkosenniemellä ollaankin iloisia tuloksista. ”Tulokset ovat hyvin linjassaan sen kanssa, mitä olemme saaneet lukea viime aikoina Lapin kuntien elinvoimaisuudesta. Nyt saimme vielä täsmällisempää tietoa suoraan niiltä ihmisiltä, jotka ovat muuttaneet tai harkitsevat muuttavansa kuntaan,” mainitsee Pelkosenniemen elinvoimajohtaja Sari Niemi. Pelkosenniemen elinvoimaisuus oli alle 5000 asukkaan kuntien kärkijoukossa tuoreessa aluekehitykseen erikoistuneen konsulttitoimiston MDI:n Elinvoima, vetovoima ja pitovoima -indeksissä. Kaikenkokoisista kunnistakin Pelkosenniemi sijoittui parhaan viidenneksen joukkoon.

Haasteitakin on

Vetovoimaa siis on, mutta pitovoiman kanssa on vielä haasteita. Kuntaan pitkäaikaiseksi asukkaaksi jäämisen haasteiksi mainittiin riitaisuus kuntapolitiikassa, asuntojen puute sekä paikkakunnan pienuus ja palveluiden vähyys. ”Pelkosenniemelle tullaan usein kokeilemaan asumista. Alueella on aikaa tehdä vaikutus uusiin asukkaisiin noin vuosi. Siinä ajassa uusi asukas joko päättää sitoutua kunnassa asumiseen syvemmin tai hän lähtee pois,” Imporanta kertoo tuloksista.

”Positiivisen kokemuksen syntymiseen vaikuttavat kaikki uuden asukkaan kohtaamat asiat, mm. ihmiset, työympäristö, vapaa-ajan sisältö, palvelut, läheisten kokemukset sekä kuulopuheet,” kertoo Katariina Imporanta.

”Tulokset viestivät siitä, että kuntaorganisaation lisäksi kaikilla kunnassa toimivilla asukkailla, yrityksillä ja kellä tahansa toimijalla on vaikutusmahdollisuus paikkakunnan veto- ja pitovoimaan,” toteaa Sari Niemi.

Hankkeessa kokeillaan keväällä 2024 erilaisia uusia tapoja parantaa asukkaaksi tulemisen kokemusta.

 

lisätiedot

elinvoimajohtaja Sari Niemi
p 040 480 9187
sari.niemi@pelkosenniemi.fi