Osallistavan budjetoinnin ideointivaihe alkaa

Osallistava budjetointi

Osallistava budjetointi on suoran demokratian eräs muoto, jossa kuntalaiset saavat osallistua suoraan verovarojen käyttöön liittyvään keskusteluun, suunnitteluun sekä päätöksentekoon. Kuntalaki kannustaa kuntia edistämään kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua talouden ja palvelujen suunnitteluun.

Osallistava budjetointi otetaan käyttöön Pelkosenniemen kunnassa kunnanhallituksen 30.5.2024 § 210 päätöksen mukaisesti. Osallistuva budjetointi toimintatapana toteuttaa Pelkosenniemen kuntastrategian tavoitteita kuntalaisten osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä.

Kunakin talousarviovuonna päätetään tietty teema, johon osallistavaan budjetointiin budjetoidut varat käytetään. Vuoden 2025 teemana on asumisen ja asukasviihtyvyyden kehittäminen.

Ideointivaihe – esitä ideasi, mihin olisi tärkeää panostaa, että asuminen ja asukasviihtyvyys kehittyisivät?

Ideointivaihe on aikavälillä 17.6.-15.8.2024.

Ideointivaiheessa kaikki halukkaat voivat jättää ideoita asumisen ja asukasviihtyvyyden kehittämiseen liittyen.

  • Idean tulee olla teeman, lain ja hyvän tavan mukainen.
  • Idean toteutuksen tulee olla kunnan toimivallassa.
  • Periaatteessa ehdotukset voivat olla vuoden 2025 aikana tai pidemmällä aikavälillä toteutettavia.

Ideoita voi esittää sähköisiä kanavia hyödyntäen ja paperilomakkeilla. Paperilomakkeita on saatavilla kunnanviraston asiointipisteeltä ja kirjastosta viikosta 25 alkaen. Sähköisen asiointilomakkeen linkki on https://forms.office.com/e/xUFipU8Rk9

 

Miten Osallistuva budjetointi jatkuu?

  • elo-syyskuu 2024: esitetyt ideat kootaan yhteen ja niihin pyydetään kommentteja ja kehittämisehdotuksia. Ideoita käsitellään mm. vaikuttamistoimielimissä (vanhus- ja vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto) ja toteutusmahdollisuuksia arvioidaan. Jatkojalostamisen pohjalta valitaan äänestykseen eri vaihtoehtoja.
  • syys-lokakuu: kaikki saavat äänestää!
  • marraskuu: valittu hanke budjetoidaan talousarvioon 2025 tai riippuen ideasta, tuleville vuosille.
  • 2025- : toteutus seuraavan tai seuraavien vuosien aikana riippuen voittaneen idean laajuudesta.

 

Koska saan tietää, voittaako minun ideani?

Äänestys on tarkoitus toteuttaa syys-lokakuun aikana. On mahdollista, että kenenkään idea ei sellaisenaan ”voita”, vaan osallistavan budjetoinnin ajatuksena on myös kehittää kuntalaisten esittämiä ideoita yhdessä. Näin esitettyä ideaa voidaan punnita mahdollisimman monesta näkökulmasta.

Mitä, jos ei olekaan rahaa toteuttaa ideoida?

Tarkoitus on, että ideoiden toteutusmahdollisuuksia arvioidaan jo yhteiskehittämisen aikana. Silloin äänestettäväksi on tarkoitus jalostaa vain sellaisia ideoita, jotka on mahdollista toteuttaa.

Oletteko nyt miettineet tämän loppuun asti?

Kokeillemme osallistuvaa budjetointia nyt ensimmäistä kertaa. Aikataulua ja toteutusta kehitetään kokeilun aikana ja arvioidaan vuoden 2024 tilinpäätöksen yhteydessä. Otamme vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia!

 

Lisätiedot:

elinvoimajohtaja Sari Niemi, p 040 7080193 tai sari.niemi@pelkosenniemi.fi