Laphan ennakkovaikutusten arviointi ja palautteenanto mahdollisuus

Lapin hyvinvointialue toteuttaa maalis-huhtikuun aikana ennakkovaikutusten arvioinnin yhteisesti Lapin hyvinvointialueen sopeuttamisohjelman kanssa. Vaikutusten arvioinnin viitekehyksen näkökulmat on määritelty hyvinvointialueen strategiassa seuraavasti:
-asiakaskokemus
-henkilöstökokemus
-talouden tasapaino
-vaikuttavuus
-hyvä johtaminen
-muut vaikutukset (mm. alueen elinvoima, lapsivaikutukset jne.)

Lapin hyvinvointialue toivoo saavan laajasti palautetta/huomioita ja perusteluja esityksistä eri kanavien kautta. Mahdollisuus lausunnon antamiseen järjestämisohjelmasta ja palvelustrategiasta sekä talouden sopeuttamisohjelmasta on avoinna 3.4. saakka otakantaa.fi -palvelussa.

Jatkuvan palautteen mahdollisuus on myös Laphan nettisivujen kautta https://lapha.fi/tietoameista/vaikuta-palvelustrategiaan

Alueelliset alueen kuntien kanssa yhteisesti toteutettavat kuulemiset/osallisuustilaisuudet tapahtuvat viikolla 14.