6.11.2023) Kaavamuutos korttelit 927 ja 929 sekä niihin liittyvät virkistys- ja liikennealueet. Vireilletulon nähtävilläolo 8.11.-10.12.2023