(6.11.2023) Kaavamuutos kortteli 397. Vireilletulon nähtävilläolo 8.11.-10.12.2023