(5.12.2023) Kuulutus asemakaavamuutoksen vireilletulosta kiinteistöllä Pyhäaamu 583-403-8-87. Nähtävilläolo 7.12.2023-14.1.2024