(5.12.2023) Kuulutus allianssin asemakaavan voimaantulosta