(22.11.2023) Tukesin malminetsintälupaa koskeva päätös Rahkavaaralle