(10.11.2023) Tukes on kaivoslain perusteella 10.11.2023 hyväksynyt seuraavan malminetsintäluvan jatkoaikaa koskevan hakemuksen