(6.10.2023) Tukes kuuluttaa Palkisvaaran malminetsinnästä 6.10.2023