Toimielimet

Piirroskuva

Kunnanvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kunnan hallinnossa. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Kuntalaissa määrätään kunnanvaltuuston tehtävät.

Kunnanhallitus vastaa kuntalain mukaan kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen tehtävät on määritelty hallintosäännössä.

Lautakuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty hallintosäännössä.