Europarlamenttivaalien toimittaminen Pelkosenniemellä

Europarlamenttivaalit toimitetaan Pelkosenniemen kunnassa sunnuntaina 9 . päivänä kesäkuuta 2024. Pelkosenniemen kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jonka äänestyspaikka on kunnanvirasto, osoite: Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi. Vaalihuoneisto on avoinna äänestystä varten kello 9:00 20:00

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.5. – 4.6.2024 välisenä aikana. Ennakkoäänestyspaikkoina toimii Pelkosenniemen kunnassa kunnanvirasto , Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi sekä 29.5. kirjastoauto Hilla alla olevilla pysäkeillä.

Ennakkoäänestyspaikka kunnanvirastolla on avoinna seuraavasti:

ke-pe 29.5.-31.5.2024 klo 9:00-16:00
la-su 1.6.-2.6.2024 klo 10:00-14:00
ma-ti 3.6.-4.6.2024 klo 10:00-18:00

 

Ennakkoäänestyspaikka kirjastoauto Hilla (esteetön) on avoinna

29.5. Kiimaselkä th. l a pys . Luostontie 380 klo 13:40-13:50
29.5. Pyhäjärven kylä, Pyhäntie 1231 klo 14:05-14:30
29.5. Pyhän päiväkoti, Louetie 14 klo 14:45-15:10
29.5. Pyhän liikekeskus, Kultakeronkatu 4 klo 15:20-16:00

 

Palvelukoti Onnelassa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla ennakkoäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan erikseen ilmoittamina aikoina. Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää kotona, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 kello 16.00 mennessä. Ilmoituslomakkeita saa kunnanvirastolta.

 

Keskusvaalilautakunnalle osoitetut kotiäänestystä koskevat ja muut yhteydenotot sekä lomakepyynnöt voi toimittaa osoitteella: Keskusvaalilautakunta, Sodankyläntie 1 A, 98500
Pelkosenniemi tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 040 725 2991 (Lauri Lehtinen).

Pelkosenniemi 8.5.2024
Lauri Lehtinen
Keskusvaalilautakunnan sihteeri