Elinkeinostrategia


Pelkosenniemen kunnan elinkeinostrategia

Pelkosenniemen kunta tarjoaa konkreettista neuvontaa yritystoimintaan ja sen käynnistämiseen, rahoituksen järjestämiseen ja yrityksen sisäiseen kehittämiseen.

Pelkosenniemen elinkeinostrategian visiossa korostuvat alueen luontaiset vahvuudet, monipuoliset elinkeinot ja aktiivinen yhdessä tekeminen sekä menestymisen avain, arktisen luonto-osaamisen hyödyntäminen yhdistettynä aitoihin paikallisiin ihmisiin. Pelkosenniemen menestystekijöiksi on tunnistettu arktinen luonto-osaaminen, matkailu, monipuoliset elinkeinot, maaseutuelinkeinot, kaivannaisteollisuus ja luonto. Elinkeinostrategian menestystekijä on paikkakunnan olemassa olevia vahvuuksia, jonka päälle yritykset rakentavat liiketoimintaansa. Kunnat kehittäessään toimintaympäristöä huomioivat nämä luontaiset vahvuudet.

Elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut ja tekniset palvelut yhteistyössä kunnan päättäjien kanssa toteuttavat elinkeinostrategiaa. Elinkeinopalvelut toteuttaa hankkeita joilla päästään askel kerrallaan kohti strategiassa laadittuja päämääriä.

Elinkeinostrategia päivitettiin loppuvuodesta 2018.