Sidonnaisuusrekisteri


Kuntalain (410/2015) 84§:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.