Työpaja Syke

Piirroskuva

Työpaja SYKE on Pelkosenniemen kunnan järjestämää työtoimintaa. Pajan työvoiman rungon muodostavat palkkatuella palkatut työtekijät. Heidän kanssaan työskentelevät kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa olevat henkilöt. Asiakkaita ohjataan työkokeiluun myös kunnan muille osastoille, kuten tekniseen toimeen ja päiväkodille.

Työpajan toiminta

Piirroskuva

Työpajalla keskitytään ensisijaisesti auttamaan kotona asuvia ikäihmisiä, pilkkomalla ja kantamalla polttopuut sekä tekemällä lumityöt. Kesällä leikataan nurmikot ja tehdään pienimuotoisia puutarhatöitä ja haravoidaan lehtiä. Ikääntyviä pyritään auttamaan myös pienissä korjaustöissä ja apua vaativissa muissa ongelmatilanteissa.

Tilauksesta avustetaan esim. muutoissa kirkonkylän alueella. Myös kauempana asuvien kiinteistönomistajien mökeistä ja muista rakennuksista sekä pihoista huolehditaan etenkin kesäaikaan.

Työpajan tehtävänä ovat myös kunnan liikuntapaikkojen hoito ja kiinteistöhuollon avustavat tehtävät. Talvella työllistää varsinkin jääkiekkokaukalon hoito. Liikuntapaikoista huolehtiminen on lasten ja nuorten sekä koko yhteisön hyvinvoinnin kannalta erityisen tärkeää. Syke osallistuu myös kunnan mittavan tuli- ja taukopaikkaverkoston huoltoon ja ylläpitoon.

Työpaja Sykkeen logo

Käyntiosoite:

Työpaja Syke
Sodankyläntie 16, 98500 Pelkosenniemi

Piirroskuva

Työpaja Sykkeen henkilöstömäärä vaihtelee suuresti, yleensä vahvuus on 2-5 henkilöä. Henkilöstö ohjautuu työpajalle yhdessä TE-palveluiden kanssa tehtävien työttömien aktivointisuunnitelmien kautta.