Urakoitsijaksi Lapin suurhankkeisiin

Valmennus on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka suunnittelevat osallistuvansa Lapin suurhankkeisiin (mm. Boreal Bioref, Kemin biotuotetehdas ym).

 

Koulutuksen tavoite

• Ymmärtää mitä Tilaajavastuulaki

tarkoittaa käytännössä

omassa yrityksessä

• Osallistujat saavat kokonaiskuvan

miten Lapin alueelle suunnatut

metsä-biotalouden suurinvestoinnit

luovat uusia mahdollisuuksia.

• PK-yrityksien liiketoimintamallin

kehittäminen suurteollisuuden

kumppanina

• Projektijohtamisen käytäntojen

ja riskien hallinta

 

Valmennuksen sisältö

Projektitoiminnan johtaminen (1pv)

• Pk-yritysten liiketoimintamallin kehittäminen

suurteollisuuden kumppanina

Suuren projektin alihankkijana toimiminen (1pv)

• Bio- ja kiertotalouden innovatiiviset liiketoimintamahdollisuudet

• Tilaajavastuulaki

• Rahoitussuunnittelu

• Tarjousten laatiminen

• Hinnoittelu ja riskien hallinta

• Sopimusten laadinta

Projektissa toimiminen (1pv)

• Alihankintaverkostossa toimiminen

Projektin johtaminen (1pv)

• Prosessien johtaminen

• Mittarit ja kustannusseuranta

• Projektityökalut

 

Ajankohdat ja paikkakunnat:

Järjestämme nelipäiväisen koulutuksen sekä Rovaniemelle että Sodankylään

• Ryhmä 1, Rovaniemi 27.2.-28.2.2019 ja 26.-27.3.2019

• Ryhmä 2, Sodankylä 28.2.-1.3.2019 ja 27.-28.3.2019

Valmennus on osallistujille maksuton (tarjoamme valmennuksen 2+2 pv ja kahvit). Valmennus on

osa Valtioneuvoston lisätalousarvion rahoitusta.

Paikkoja rajoitetusti. Valmennukseen valituille lähetetään kutsu viikolla 7.

Haku 8.2.2019 mennessä osoitteessa redu.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja:

Maria Kianen

puh. 040 668 8396

maria.kianen@redu.fi