Työllisyyspalvelut


Työllisyyden hoito

Työttömäksi jäänyt voi lyhentää työttömyyttään ja edesauttaa uuden työn löytymistä ottamalla yhteyttä kunnan työllisyysohjaajaan. Yhdessä elinkeino- ja sosiaalipalvelujen kanssa autamme asiakasta saavuttamaan ne palvelut, joiden järjestämisessä työtön asiakas tarvitsee apua. Lisäksi teemme yhteistyötä myös TE-toimiston, Kelan, alueella toimivien hakkeiden sekä paikallisten yhdistysten kanssa

Asiakaslähtöisesti toimimalla järjestämme asiakkaalle erilaisia työllisyyttä edistäviä palveluita kuten työkokeiluja ja kuntouttavaa työtoimintaa. Näiden palvelujen tavoitteena on helpottaa työhön tai koulutukseen sijoittumista. Pitempään työttömänä olleille ja palkkatukeen oikeutetuille tarjoamme työllisyysmahdollisuuksia.

Pelkosenniemen kunnassa on otettu käyttöön uusi työllisyydenedistämissuunnitelma, joka tehostaa työllisyydenhoitoa entisestään.

Lisäksi Pelkosenniemellä toimii moniammatillinen yhteistyöryhmä, joka koostuu työllisyyden parissa työskentelevistä sosiaalipuolen ja työllisyyden henkilöstöstä, sekä PelSavun henkilöstöstä.

Lisätietoa kunnan järjestämistä työllisyyttä edistävistä palveluista on löydettävissä verkkosivuiltamme sosiaalipalvelujen otsikon alta.


Pelkosenniemen työmarkkinat ja Muutoksen tuulet -hanke / ESR 1.12.2018 – 30.9.2020

Pelkosenniemen korkea työttömyysaste on pienestä työttömien kokonaismäärästä huolimatta vaikea voitettava. Tämän takia tarvitaan alueella uudenlaisia tehostettuja toimenpiteitä työttömien ja työnantajien kohtaamiseen. Tarvitaan uutta tuulta ehkäiseviin toimenpiteisiin sekä lisävoimia kenttätyöhön ja uuden mallin luomiseen. Hanke on valmisteltu yhteistyössä kunnan viranomaistahojen kanssa, hallinto-osasto, sosiaaliosasto ja elinkeinoosasto. Tarvekartoitusta on tehty nuorisotoimen sekä työpaja Sykkeen kanssa yhteistyössä.

Hankkeen tavoitteena on löytää uusi malli, millä saadaan:
1. Työllisyyttä edistävien palvelukokonaisuuksien ja ennen kaikkea verkoston – kehittäminen.
2. Alueen elinkeinoelämän työntekijä- ja osaamistarpeiden tunnistaminen
3. Uusien työmahdollisuuksien ja pätkätöiden tehostettu välittäminen ja niistä tiedottaminen.
4. Henkilöasiakkaiden osaamistarpeiden tunnistaminen sekä osaamisen vahvistaminen yritysten tarpeita vastaavaksi.
5. Hankkeen kohderyhmälle rakennetaan valmennusohjelma, joka tukee henkilökohtaista työllistymissuunnitelmaa.
Hankkeen asiakkaat ovat koko ajan myös työmarkkinoiden käytettävissä.

Hankekoordinaattorina Miia Taivalantti
040 867 7545
miia.taivalantti@pelkosenniemi.fi