Elinkeinojen kehittäminen


Elinkeinojen kehittämisessä kehittämishankkeet ovat isossa roolissa kun tehdään toimenpiteitä elinkeinostrategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Elinkeinopalvelut suunnittelee ja toteuttaa omia hankkeita sekä osallistuu hankkeisiin muiden kuntien kanssa.

Pelkosenniemen kunnan elinkeinopalvelu on myös alueen yritysten ja yhteisöjen hankkeita avustava ja koordinoiva taho alueella. Elinkeinokoordinaattori auttaa hankkeiden valmistelussa. Elinkeinopalvelut voivat auttaa rahoituksen järjestämisessä ja toimia hankkeen hallinnoijana sekä kumppanina. Hankkeet ovat määräaikaista toimintaa, joissa on selkeät tavoitteet.

Hyvä ja toteuttamiskelpoinen hanke:

  • Hankkeelle on tarve, joka voidaan myös selvästi määrittää
  • Hankkeen toimenpiteet ovat selkeät ja niille on tekijät ja hinta
  • Hankkeella on omistaja ja vastuuhenkilöt
  • Hankkeen toimenpiteet realistisia
  • Hankkeen tulokset jäävät elämään hankkeen päätyttyä

Varaa aikaa suunnitteluun ja ota yhteyttä.