Rakennuslautakunta 2021 – 2025


Kunnanvaltuuston 15.12.2020 § 78 päätöksellä kunnan johtamisjärjestelmässä siirrytään valtuusto-kunnanhallitus -malliin valtuustokaudelle 2021-2025, jolloin hyvinvointilautakunta ja tekninen lautakunta lakkaavat. Teknisen lautakunnan tilalle on muodostettu rakennuslautakunta, jonka kokoonpanosta on säädetty hallintosäännön päivityksessä.

Lautakunnan toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty hallintosäännössä.
Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kunnanvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.


Jäsenet

Helistenkangas Hannele

Hildén Antero vpj.
antero.hilden@pelkosenniemi.fi
040 55682268

Kaakkurivaara Taina

Luoma-aho Tero pj.
tero.luoma-aho@pelkosenniemi.fi
040 5228645

Sirviö Christian
christian.sirvio@pelkosenniemi.fi


Varajäsenet

Keto-Tokoi Markku

Nyman Pekka
pekka.nyman@pelkosenniemi.fi
040 506 7641

Rossi Elli

Seppelin Liisa

Seppelin Seppo