Kunnanhallitus


Kunnanhallitus vastaa Kuntalain mukaan kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus vastaa lisäksi elinkeinotoimen edistämisestä, työllisyyden hoidosta ja yleisestä edunvalvonnasta.

Kunnanhallituksessa on kuusi (6) jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kahden viikon välein torstaina klo 17.

Esityslista julkaistaan neljä päivää ennen kokousta ja pöytäkirja tarkastuksen jälkeen viimeistään viikon kuluttua kokouksesta. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä myös kunnanvirastolla, Sodankyläntie 1 A, virka-aikana viikon kuluttua kokouksesta.


Kunnanhallituksen jäsenet 2021 – 2023

Arvola Pekka (PELKOSENNIEMEN KYLÄT)
pekka.arvola@pelkosenniemi.fi

Helistenkangas Mikael (PELKOSENNIEMEN KYLÄT) vpj
mikael.helistenkangas@pelkosenniemi.fi

Kallio Tarja (KESK)
tarja.kallio@pelkosenniemi.fi
0400 570 769

Kankaanranta Markku (PYHÄ-PELKOSENNIEMI) pj
markku.kankaanranta@pelkosenniemi.fi
040 687 2604

Karnaattu Heidi (YHTEINEN PELKOSENNIEMI)
heidi.karnaattu@pelkosenniemi.fi

Nenonen Kati (PYHÄ-PELKOSENNIEMI)
kati.nenonen@pelkosenniemi.fi
0400 735 858


Varajäsenet 2021 – 2023

Kiemunki Sari-Anne

Jaakkola Jani

Luoma-aho Tero

Luoma-aho Anna-Kaisa

Sirviö Christian

Orava Hilkka