Kunnanhallitus


Kunnanhallitus vastaa Kuntalain mukaan kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus vastaa lisäksi elinkeinotoimen edistämisestä, työllisyyden hoidosta ja yleisestä edunvalvonnasta.

Kunnanhallituksessa on viisi (5) jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kolmen viikon välein tiistaisin klo 17.

Esityslista julkaistaan neljä päivää ennen kokousta ja pöytäkirja tarkastuksen jälkeen viimeistään viikon kuluttua kokouksesta. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä myös kunnanvirastolla, Sodankyläntie 1 A, virka-aikana viikon kuluttua kokouksesta.


Kunnanhallituksen jäsenet 2019 – 2021

Kostamo Annika (PELKOSENNIEMEN KYLÄT) pj
annika.kostamo@pelkosenniemi.fi
040 938 3515

Pyykönen Pentti (YLSit) vpj
pentti.pyykonen@pelkosenniemi.fi
040 080 1563

Oikarinen Antti (VAS)
antti.oikarinen@pelkosenniemi.fi
050 543 6191

Oikarinen Hannu (VAS)
hannu.oikarinen@pelkosenniemi.fi
040 570 2494

Suopanki Elina (PELKOSENNIEMEN KYLÄT)
elina.suopanki@pelkosenniemi.fi
040 536 6437


Varajäsenet 2019 – 2021

Aho Joni (PELKOSENNIEMEN KYLÄT)
joni.aho@pelkosenniemi.fi
044 022 0394

Kiemunki Sari-Anne (YLsit)
sari-anne.kiemunki@pelkosenniemi.fi
040 594 4658

Suokanerva Hanne
040 731 9197

Jaksola Jarno (KESK)
016 882 821, 044 354 9622

Kulpakko Aino (KESK)
aino.kulpakko@pelkosenniemi.fi
040 517 1403