Hyvinvointilautakunta 2017 – 2021

Lautakunnan toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty hallintosäännössä.
Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kunnanvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kunnanhallituksella on edustaja lautakunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta mutta ei äänivaltaa.

Jäsenet:

Anna-Maija Laukkanen pj.
anu.laukkanen@pelkosenniemi.fi
040-700 3977

Aino Kulpakko vpj
aino.kulpakko@pelkosenniemi.fi
040 517 1403

Pirkko Auer
040 440 9772

Marko Poikela
marko.poikela@pelkosenniemi.fi
040-132 6505

Marko Raaterova
marko.raaterova@pelkosenniemi.fi
040-326 3364

Varajäsenet 2017 – 2021

Sirpa Pelkonen
040-5515 219

Antti Oikarinen
antti.oikarinen@pelkosenniemi.fi
050-543 6191

Perttu Lång
044-090 0981

Tero Luoma-aho
tero.luoma-aho@pelkosenniemi.fi
040-743 0630

Jouni Pöntiö
jouni.pontio@pelkosenniemi.fi
040-069 1636