Tietopyyntölomakkeet ja niihin vastaamisesta perittävät maksut


Kunnan viranomaisen asiakirjasta, joiden lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty, kunta voi periä lunastusmaksua. Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla vastaavalla tavalla annettuja tietoja.