Pelkosenniemen viralliset kuulutukset


Viralliset kuulutukset nähtävillä myös kunnanviraston ilmoitustaululla, Sodankyläntie 1 A ja teknisen toimen kuulutukset os. Kemijärventie 6 B.


(11.3:2021) Ilmoitus Koulutien katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettamisesta


(3.3.2021) Julkipanoilmoitus rakennusluvat 2.3.2021


(2.3.2021) Julkipanoilmoitus rakennusluvat 1.3.2021


(26.2.2021) Keskusvaalilautakunnan kuulutus Kuntavaalien 2021 valittavien valtuutettujen määrästä ja ehdokaslistojen vastaanotosta


(18.2.2021) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kuulutukset malminetsintälupahakemuksista lausuntopyyntöineen

Nähtävänä 17.3.2021 saakka


(15.2.2021) Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan kokouksen 4.2.2021 pöytäkirja


(9.2.2021) Lapin Jätehuolto kuntayhtymän Pelkosenniemen siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman ympäristöluvan muuttamista koskeva päätös: Pelkosenniemen -Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 4.2.2021 § 12.


(5.2.2021) Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 – 2027

Kuuleminen 14.5.2021 saakka. Kuulutettavana oleva asiakirja on sähköisenä luettavissa lausuntopalvelu.fi-sivustolla.


(28.1.2021) Kirkkotien seudun ja Pyhätunturin Liikekeskuksen asemakaavan muutosehdotukset nähtävillä 29.1.-1.3.2021


(14.12.2020) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

Nähtävillä 8.1.2021 saakka


Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen 15.12.2020 esityslista on julkaistu


(8.12.2020) Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän Ympäristöterveyslautakunnan kokouksen 3.12.2020 pöytäkirja


(3.12.2020) Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

Nähtävänä 3.-21.12.2020


(26.11.2020) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous 15.12.2020

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
tiistaina 15.12.2020 klo 14

Valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Marketissa,
SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla
(Päätöksenteko ja osallisuus – Kuulutukset).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 22.12.2020 kunnanvirastolla
virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –
Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 26.11.2020
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(24.11.2020) Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolo

Ajalla 24.-26.11.2020


(19.11.2020) Kuulutus ja kuuleminen valituksen johdosta
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus


(12.11.2020) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen 17.11.2020 esityslista on julkaistu


(2.11.2020) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkinen kuulutus

Kuulutuksen sisältö: Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille sekä Kemin rannikkoalueelle ja niihin sisältyvistä ympäristöselostuksista. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukset.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020, LAPELY/4628/2020


(2.11.2020) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkinen kuulutus

Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, kuuleminen Lapin aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022-2027. Lapin alueita kuuluu Kemijoen, Tornionjoen, Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen sekä Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueisiin. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset. Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020, Dnro LAPELY/4356/2020


(29.10.2020) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuulutus

Nähtävillä 30.11.2020 saakka


(29.10.2020) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous 17.11.2020

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
tiistaina 17.11.2020 klo 16

Valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Marketissa,
SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla
(Päätöksenteko ja osallisuus – Kuulutukset).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 24.11.2020 kunnanvirastolla
virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –
Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 29.10.2020
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(29.10.2020) Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturissa perherinteiden alueella
Ns. Allianssin asemakaavan muutos
Kaavaehdotus nähtävillä 30.10.-30.11.2020


28.10.2020 Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokous 12.11.2020

Ilmoitus kokouskutsusta nähtävillä 28.10.-16.11.2020Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja

Nähtävillä 23.-26.10.2020


13.10.2020 Sodankylän kalatalousalueen yleiskokous 2020

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä 12.11.2020 saakka.


Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen 6.10.2020 esityslista on julkaistu


Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous ti 6.10.2020

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
tiistaina 6.10.2020 klo 18

Valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Marketissa,
SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla
(Päätöksenteko ja osallisuus – Kuulutukset).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 13.10.2020 kunnanvirastolla
virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –
Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 17.9.2020
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


29.9.2020 Pelkosenniemen kunnan viestintäohjeen luonnos kommentoitavaksi

Pelkosenniemen kunnan viestintäohjeen luonnokseen otetaan kommentit vastaan 30.10.2020 saakka sähköpostitse: paula.paavilainen@pelkosenniemi.fi.


Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä

Nähtävillä 15.9.-21.10.2020


11.8.2020 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon kuulutus ympäristölupahakemuksesta.

Nähtävillä 11.8.-10.9.2020


22.7.2020 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kuulutus päätöksestä varausilmoitukseen. Varauspäätöksen liitteenä kartta varausalueesta.

Nähtävillä 21.8.2020 saakka.


23.6.2020 Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 11.6.2020 pöytäkirja

Nähtävillä 23.6. alkaen


18.6.2020 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta.

Nähtävillä 18.6.-10.8.2020


16.6.2020 Pelkosenniemen kunnanvaltuuston päätös 2.6.2020 § 30 kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivitystyön aloittamisesta


11.6.2020 Lapecon tiedote jätteen omatoimisesta polttamisesta (9.6.2020)


9.6.2020 Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja 3/2020, 2.6.2020


4.6.2020 Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen 9.6.2020 esityslista


3.6.2020 Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous 9.6.2020


29.5.2020 Kuulutus ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisen päätöksen antamisesta


28.5.2020 Kunnanvaltuuston kokouksen 2.6.2020 esityslista


20.5.2020 Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous 2.6.2020


20.5.2020 Itä-Lapin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan pöytäkirja (12.5.2020)

Nähtävillä 20.5.2020 alkaen.


20.5.2020 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja (29.4.2020)

Nähtävillä 20.5.2020 alkaen.


13.5.2020 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja 22.4.2020


8.5.2020 Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja liitteineen nähtävillä alkaen 8.5.2020.


21.4.2020 Lapin AVI:n vesilain mukainen päätös; Kemijärven säännöstelyn vaarantorjuntatoimet kevään 2020 tulvan aikana, Kemijärvi ja Pelkosenniemi 


8.2.2019  Kuulutus Ellitsan luonnonsuojelualueen muodostaminen, Metsähallitus


24.4.2018 Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen Itä-Lapissa


Palvelutaksiliikenteen aikataulu 2020

Muutokset mahdollisia


Löytöeläimet Pelkosenniemen kunnan alueella