Pelkosenniemen viralliset kuulutukset


Viralliset kuulutukset nähtävillä myös kunnanviraston ilmoitustaululla, Sodankyläntie 1 A ja teknisen toimen kuulutukset os. Kemijärventie 6 B.


(24.1.2023) Julkipanoilmoitus 23.1.2023

(13.1.2023) Julkipanoilmoitus 12.1.2023

(18.1.2023) Pyhätunturin liikekeskuksen asemakaavan muutos korttelissa 370 tontilla 3. Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 19.1.-20.2.2023

(9.1.2023) Julkipanoilmoitus rakennusluvat 5.1.2023


(21.12.2022) Kunnanvaltuuston 15.12.2022 kokouksen pöytäkirja on julkistettu


(21.12.2022) Lapin Jätehuolto kuntayhtymä


(14.12.2022) Julkipanoilmoitus rakennusluvat 13.12.2022


(7.12.2022) Kunnanvaltuuston kokous torstaina 15.12.2022

Kunnanvaltuuston kokous torstaina 15.12.2022 klo 17
Kunnanviraston valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi
Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Market Pelkosenniemessä, K-Market Pyhäntähdessä, SEO:llaja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –Esityslistat ja pöytäkirjat).
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 21.12.2022 kunnanvirastolla virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –Esityslistat ja pöytäkirjat).
Pelkosenniemi 17.11.2022
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(7.12.2022) Lohirinne asemakaavan muutos. Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 8.12.2022-7.1.2023


(29.11.) Kuulutus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kaivoslain perusteella hyväksymästä varausilmoituksesta


(28.11.2022) Kunnanvaltuuston pöytäkirja on julkistettu


(28.11.2022) Julkipanoilmoitus rakennusluvat 25.11.2022


(18.11.2022) Julkipanoilmoitus rakennusluvat 17.11.2022


(11.11.2022) Julkipanoilmoitus rakennusluvat 10.11.2022


(3.11.2022) Kunnanvaltuuston kokous 17.11.2022 klo 18

Torstaina 17.11.2022 klo 18
Kunnanviraston valtuustosali,
Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Market Pelkosenniemessä, K-Market Pyhäntähdessä, SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus – Esityslistat ja pöytäkirjat).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 24.11.2022 kunnanvirastolla virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus – Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 15.9.2022
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(5.10.2022) Kunnanvaltuuston kokous 13.10.2022

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
Torstaina 13.10.2022 klo 18
Kunnanviraston valtuustosali,
Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Market Pelkosenniemessä, K-Market Pyhäntähdessä, SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus – Esityslistat ja pöytäkirjat).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 20.10.2022 kunnanvirastolla virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus – Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 26.9.2022
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj


(22.9.2022) Kunnanvaltuuston 15.9.2022 pöytäkirja on julkistettu


(21.9.2022) Rantasoutajan asemakaavan muutos. Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 22.9.-21.10.2022


(21.9.2022) Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturin liikekeskuksen korttelissa 370 tontilla 3. Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 22.9.-21.10.2022


(2.9.2022) Kunnanvaltuuston kokous 15.9.2022

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
Torstaina 15.9.2022 klo 18

Kunnanviraston valtuustosali,
Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Market Pelkosenniemessä, K-Market Pyhäntähdessä, SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus – Esityslistat ja pöytäkirjat).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 22.9.2022 kunnanvirastolla virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus – Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 18.8.2022
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(25.8.2022) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut malminetsintälupapäätöksiä, jotka sijoittuvat Pelkosenniemen kunnan alueelle.

Tieto päätöksen antamisesta on julkaistava kunnan ilmoituskanavassa ja pidettävä nähtävillä 3.10.2022 asti.

Päätöksien asiakirjat ovat julkaistavissa sähköisesti suoraan myös Tukesin internetsivuilta osoitteessa:
https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset

Kuulutukset ovat nähtävissä 3.10.2022 saakka kunnanviraston ilmoitustaululla Sodankyläntie 1


(24.08.2022) Kunnanvaltuuston 18.8.2022 kokouksen pöytäkirja on julkaistu.

Nähtävilläolo 25.8.2022 klo 9:00 alkaen


(24.08.2022) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 24.08.2022 1087/2022 asiassa 21640/2021.

Kunnallisasiaa koskeva valitus
Päätös, josta valitetaan: Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 15.10.2021 § 72

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus jättää valittajan vastaselityksessä esittämät valmisteluaineiston tietoverkossa julkaisemista ja perussopimuksen kuntalain 61 §:n 3 momentin vastaisuutta koskevat valitusperusteet tutkimatta.

Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen.

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi lausuminen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Hallinto-oikeuden päätösasiakirja on kokonaisuudessaan saatavissa Pelkosenniemen kunnanvirastolta.


(9.8.2022) Kunnanvaltuuston kokous 18.8.2022 torstaina klo 17

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
Torstaina 18.8.2022 klo 17
Kunnanviraston valtuustosali,
Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Market Pelkosenniemessä, K-Market Pyhäntähdessä, SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus – Esityslistat ja pöytäkirjat).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 25.8.2022 kunnanvirastolla virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus – Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 17.6.2022
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(6.7.2022) Jyrkänpartaantien katusuunnitelma
Nähtävillä 7.7.-20.7.2022


(29.6.2022) Lohirinne asemakaavan muutos
Vireilletulon nähtävilläolo 30.6.-29.7.2022


(29.6.2022) Auraustarjouspyyntö talvikausille 2022-2025
Tarjoukset 18.7.2022 klo 14.00 mennessä


(23.6.2022) Kunnanvaltuuston 17.6.2022 kokouksen pöytäkirja on julkistettu


(23.6.2022) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös 22.6.2022 853/2022


(22.6.2022) Rantasoutajan asemakaavan muutos
Vireilletulon nähtävilläolo 23.6.-22.7.2022


(22.6.2022) Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturin liikekeskuksen korttelissa 370 tontilla 3
Vireilletulon nähtävilläolo 23.6.-22.7.2022


(22.6.2022) Asemakaavan muutos Kortekangas 2 Pyhätunturin matkailualue
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 23.6.-22.7.2022


(10.6.2022) Kunnanvaltuuston kokous 17.6.2022 perjantaina klo 15:00

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
Perjantaina 17.6.2022 klo 15

Kunnanviraston valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Market Pelkosenniemessä,
K-Market Pyhäntähdessä, SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla
(Päätöksenteko ja osallisuus – Esityslistat ja pöytäkirjat).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 22.6.2022 kunnanvirastolla
virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –
Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 4.1.2022
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(23.5.2022) KUULUTUS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMISESTÄ
24.5.2022

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä hyväksyi 20.5.2022 (§38) päivitetyt jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.7.2022. Jätehuoltomääräykset ja niiden perustelumuistio ovat nähtävillä 24.5.–29.6.2022 kuntayhtymän sekä toimialueen kuntien verkkosivuilla.

Jätehuoltomääräysten hyväksymispäätökseen saa hakea muutosta kuntalain 143 §:n mukaisesti valittamalla kirjallisesti 29.6.2022 mennessä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen (PL 189, 90101 OULU). Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisuajankohdasta.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Osmo Aikio, p. 0400 516 237 tai jäteasiamies Johanna Ahonen, p. 040 1893088 / etunimi.sukunimi@lapeco.fi
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

www.lapeco.fi/toimintamme/kuulutukset


(19.5.2022) Kunnanvaltuuston 12.5.2022 kokouksen pöytäkirja on julkistettu

Nähtävilläpito 19.5.2022


(27.4.2022) Kuulutukset 27.4.2022


(26.4.2022) Kunnanvaltuuston kokous 12.5.2022 torstaina klo 17:00

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
torstaina 12.5.2022 klo 17

Kunnanviraston valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Market Pelkosenniemessä,
K-Market Pyhäntähdessä, SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla
(Päätöksenteko ja osallisuus – Esityslistat ja pöytäkirjat).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 19.5.2022 kunnanvirastolla
virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –
Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 14.4.2022
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(6.4.2022) Asemakaavaehdotus nähtävillä 7.4.-6.5.2022 / Perherinteen asemakaavan muutos


(29.3.2022) Pelkosenniemien kunnanvaltuuston 25.3.2022 pöytäkirja on julkistettu

Nähtävilläpito 1.4.2022 alkaen(17.3.2022) Kuulutus jätehuoltomääräysten luonnos nähtävillä


(17.3.2022) Asemakaavaehdotus nähtävillä 18.3.-19.4.2022 Kiimaselän kortteleissa 707 ja 709


(16.3.2022) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous

Kunnanvaltuuston kokous
Perjantaina 25.3.2022 klo 17

Kunnanviraston valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Market Pelkosenniemessä, K-Market Pyhäntähdessä, SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla(Päätöksenteko ja osallisuus –Kuulutukset).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 1.4.2022 kunnanvirastolla virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 4.1.2022
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(3.3.2022) Asemakaavan muutos Kortekangas 2 vireilletulon nähtävilläolo 4.3.-4.4.2022


(25.2.2022) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston 24.2.2022 kokouksen pöytäkirja on julkaistu


( 10.2.2022 ) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
torstaina 24.2.2022 klo 17

Kunnanviraston valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Market Pelkosenniemessä,

K-Market Pyhäntähdessä, SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla
(Päätöksenteko ja osallisuus – Kuulutukset).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.3.2022 kunnanvirastolla
virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –
Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 4.1.2022
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(31.1.2022) Pohjois-Suomen hallinto oikeuden päätöksen julkinen kuulutus


(10.1.2022) Kuulutus. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus. Nähtävillä 10.1.-9.2.2022


(28.12.2021) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston 16.12.2021 kokouksen pöytäkirja on julkaistu


21.12.2021 Julkinen kuulutus. Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus merenhoidon järjestämisestä
(980/2011)

Kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022


(21.12.2021) Kuulutus Lapin kunnissa

KUULUTUS
RAJAPALOJEN KAIVOSHANKKEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA
Lapin liiton hallitus päätti 10.12.2021 ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti
Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan
vireille tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtäville Lapin liitossa, alueen kunnissa sekä Lapin liiton internetsivuilla:

https://www.lapinliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/

Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava koskee
Rovaniemen kaupunkia ja Ylitornion kuntaa. Vaihemaakuntakaava
kumoaa voimaantullessaan nykyiset Rovaniemen maakuntakaavan
ja Länsi-Lapin maakuntakaavan siltä osin kuin
uudessa kaavassa muutoksia osoitetaan.

Lapin liiton virastossa yhdyshenkilöitä ovat suunnittelujohtaja
Paula Qvick ja maakuntainsinööri Juha Piisilä.


(9.12.2021) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
torstaina 16.12.2021 klo 17

Kunnanviraston valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Market Pyhäntähdessä,
K-Market Pelkosenniemessä, SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla
(Päätöksenteko ja osallisuus – Kuulutukset).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 21.12.2021 kunnanvirastolla
virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –
Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 15.10.2021
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(18.11.2021) Perherinteen asemakaavan valmisteluvaiheen nähtävilläolo 19.11.-20.12.2021


(11.11.2021) Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuden päätös 9.11.2021


(11.11.2021) Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuden päätös 5.11.2021


(11.11.2021) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston 4.11.2021 kokouksen pöytäkirja on julkaistu


( 28.10.2021 ) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
torstaina 4.11.2021 klo 17

Kunnanviraston valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Market Pyhäntähdessä,
K-Market Pelkosenniemessä, SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä
pelkosenniemi.fi –sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus – Kuulutukset).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.11.2021 kunnanvirastolla
virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –
Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 15.10.2021
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(22.10.2021) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen 15.10.2021 pöytäkirja on julkaistu.


(9.9.2021) Asemakaavoitukseen liittyvät kuulutukset


(3.9.2021) Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuden päätös 30.8.2021


( 2.9.2021 ) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
perjantaina 15.10.2021 klo 14

Kunnanviraston valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Marketissa,
SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla
(Päätöksenteko ja osallisuus – Kuulutukset).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 22.10.2021 kunnanvirastolla
virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –
Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 1.9.2021
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(27.8.2021) Pelkosenniemen kunnanhallituksen kokouksen 26.8.2021 pöytäkirja on julkaistu


(16.8.2021) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen 9.8.2021 pöytäkirja on julkaistu.


(12.8.2021) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 6.8.2021.


(5.8.2021) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen 9.8.2021 esityslista on julkaistu.


( 5.8.2021 ) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
Maanantaina 9.8.2021 klo 16

Kunnanviraston valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Marketissa, SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus – Kuulutukset).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 16.8.2021 kunnanvirastolla virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 2.8.2021

Annika Kostamo

kunnanhallituksen pj.


(24.6.2021) Kirkkotien kaavaehdotus uudelleen nähtäville 25.6.-26.7.2021


(18.6.2021) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen 23.6.2021 esityslista on julkaistu


(16.6.2021) Pelkosenniemen keskusvaalilautakunnan kokouksen pöytäkirja 16.6.2021/Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen


(13.6.2021) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
keskiviikkona 23.6.2021 klo 16

Kunnanviraston valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Marketissa,
SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla
(Päätöksenteko ja osallisuus – Kuulutukset).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 30.6.2021 kunnanvirastolla
virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –
Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 3.6.2021
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(27.5.2021) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) malminetsintälupapäätökset

Nähtävillä 18.6.2021 saakka


(27.5.2021) Lapin ELY-keskuksen kuulutus 19.5.2021 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen meluilmoituksesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta

Nähtävillä 28.6.2021 saakka


(14.5.2021) Kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä

Perussuomalaiset r.p.
2 Haurinen, Pauli
Maarakennuskoneenkuljettaja
3 Hildén, Antero
Eläkeläinen
4 Ahola, Tuomo
Yrittäjä
5 Taipola, Piia
Sairaanhoitaja


Vihreä liitto r.p.
6 Nyman, Pekka
Rakennustarkastaja evp, ympäristösihteeri
7 Sirviö, Christian
Eläintenhoitaja


Suomen Keskusta r.p.
8 Honkanen, Heikki
Yrittäjä
9 Kallio, Markku
Järjestöpäällikkö
10 Kallio, Tarja
Matkailualan työntekijä
11 Luoma-aho, Tero
Yrittäjä


Yhteinen Pelkosenniemi -yhteislista
12 Luoma-aho, Anna-Kaisa
Yrittäjä
13 Karnaattu, Heidi
Asiakaspalvelupäällikkö
14 Rossi, Ellireetta
Ravintolapäällikkö
15 Ylinen, Heidi
Vastaanottovirkailija
16 Kröger, Artturi
Yrittäjä
17 Liukko, Aki
Yrittäjä


Pelkosenniemen kylät -yhteislista
18 Jaakkola, Jani
Yrittäjä
19 Arvola, Pekka
Koneenkuljettaja
20 Helistenkangas, Mikael
Rakennusalan yrittäjä
21 Lakela, Miska
Kirvesmies


Pyhä-Pelkosenniemi -yhteislista
22 Nenonen, Kati
Yrittäjä
23 Viitamäki, Jouko
Yrittäjä
24 Kankaanranta, Markku
Diplomi-insinööri, eläkeläinen


(12.5.2021) Kuntavaalien 2021 kuulutus

Kuntavaalit toimitetaan Pelkosenniemen kunnassa sunnuntaina 13. päivänä kesäkuuta 2021.

Pelkosenniemen kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jonka äänestyspaikka on kunnanvirasto, osoite: Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi. Vaalihuoneisto on avoinna äänestystä varten kello 9:00 – 20:00.

Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5. – 8.6.2021 välisenä aikana. Ennakkoäänestyspaikkana toimii Pelkosenniemen kunnassa kunnanvirasto, osoite: Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

ke 26.5. – pe 28.5.2021      kello 09:00 – 18:00

la 29.5. – su 30.5.2021       kello 10:00 – 14:00

ma 31.5. – ti 1.6.2021         kello 09:00 – 20:00

ke 2.6. – pe 4.6.2021          kello 09:00 – 18:00

la 5.6. – su 6.6.2021           kello 10:00 – 14:00

ma 7.6. – ti 8.6.2021           kello 09:00 – 20:00

Palvelukoti Onnelassa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla ennakkoäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan erikseen ilmoittamina aikoina.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää kotona, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 kello 16.00 mennessä. Ilmoituslomakkeita saa kunnanvirastolta.

Keskusvaalilautakunnalle osoitetut kotiäänestystä koskevat ja muut yhteydenotot sekä lomakepyynnöt voi toimittaa osoitteella: Keskusvaalilautakunta, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 040 725 2991 (Paula Paavilainen).

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana passikuva.

Pelkosenniemi 7.4.2021

PELKOSENNIEMEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 


(5.5.2021) Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan kokouksen 3.5.2021 pöytäkirja


(4.5.2021) Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 22.4.2021 pöytäkirja


(22.4.2021) Itä-Lapin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan pöytäkirja


(22.4.2021) Keskusvaalilautakunnan kuulutus Kuntavaalien 2021 valittavien valtuutettujen määrästä ja ehdokaslistojen vastaanotosta


(22.4.2021) Asemakaavan muutoksen vireilletulo


(12.4.2021) Lapin ELY-keskuksen kuulutus

12.4.2021 Kemijoen ja Kitisen patoaltaiden kalastuksen poikkeusluvasta vuodelle 2021 sekä päätös 7.4.2021 Lupa kalastaa kalastuslaista poiketen Ala-Kemijoen ja Perämeren, Keski-Kemijoen ja Sodankylän kalatalousalueilla sijaitsevien Kemijoen ja Kitisen pääuoman patoaltailla välillä Isohaaran pato – Porttipahdan pato

Nähtävillä 20.5.2021 saakka.


(8.4.2021) Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan kokouksen 6.4.2021 pöytäkirja


(31.3.2021) Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä / Rahkavaaran kallio- ja moreenialue / Metsähallitus


(24.3.2021) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen 29.3.2021 esityslista on julkaistu


(15.3.2021) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous 29.3.2021

Pelkosenniemen kunta tiedottaa

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
maanantaina 29.3.2021 klo 16

Kokoussali, Kairalan Kajastus, Sodankyläntie 1125, 98560 Kairala

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Marketissa,
SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla
(Päätöksenteko ja osallisuus – Kuulutukset).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 6.4.2021 kunnanvirastolla
virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –
Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 11.3.2021
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(18.3.2021) Ilmoitus asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta


(11.3.2021) Ilmoitus Koulutien katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettamisesta


(26.2.2021) Keskusvaalilautakunnan kuulutus Kuntavaalien 2021 valittavien valtuutettujen määrästä ja ehdokaslistojen vastaanotosta


(18.2.2021) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kuulutukset malminetsintälupahakemuksista lausuntopyyntöineen

Nähtävänä 17.3.2021 saakka


(15.2.2021) Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan kokouksen 4.2.2021 pöytäkirja


(9.2.2021) Lapin Jätehuolto kuntayhtymän Pelkosenniemen siirtokuormaus- ja hyötyjäteaseman ympäristöluvan muuttamista koskeva päätös: Pelkosenniemen -Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 4.2.2021 § 12.


(5.2.2021) Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 – 2027

Kuuleminen 14.5.2021 saakka. Kuulutettavana oleva asiakirja on sähköisenä luettavissa lausuntopalvelu.fi-sivustolla.


(28.1.2021) Kirkkotien seudun ja Pyhätunturin Liikekeskuksen asemakaavan muutosehdotukset nähtävillä 29.1.-1.3.2021


(14.12.2020) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

Nähtävillä 8.1.2021 saakka


Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen 15.12.2020 esityslista on julkaistu


(8.12.2020) Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän Ympäristöterveyslautakunnan kokouksen 3.12.2020 pöytäkirja


(3.12.2020) Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco

Nähtävänä 3.-21.12.2020


(26.11.2020) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous 15.12.2020

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
tiistaina 15.12.2020 klo 14

Valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Marketissa,
SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla
(Päätöksenteko ja osallisuus – Kuulutukset).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 22.12.2020 kunnanvirastolla
virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –
Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 26.11.2020
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(24.11.2020) Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolo

Ajalla 24.-26.11.2020


(19.11.2020) Kuulutus ja kuuleminen valituksen johdosta
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus


(12.11.2020) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen 17.11.2020 esityslista on julkaistu


(2.11.2020) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkinen kuulutus

Kuulutuksen sisältö: Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille sekä Kemin rannikkoalueelle ja niihin sisältyvistä ympäristöselostuksista. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukset.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020, LAPELY/4628/2020


(2.11.2020) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkinen kuulutus

Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, kuuleminen Lapin aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022-2027. Lapin alueita kuuluu Kemijoen, Tornionjoen, Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen sekä Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueisiin. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset. Kuulutuksen julkaisupäivä 2.11.2020, Dnro LAPELY/4356/2020


(29.10.2020) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuulutus

Nähtävillä 30.11.2020 saakka


(29.10.2020) Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous 17.11.2020

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
tiistaina 17.11.2020 klo 16

Valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Marketissa,
SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla
(Päätöksenteko ja osallisuus – Kuulutukset).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 24.11.2020 kunnanvirastolla
virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –
Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 29.10.2020
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


(29.10.2020) Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturissa perherinteiden alueella
Ns. Allianssin asemakaavan muutos
Kaavaehdotus nähtävillä 30.10.-30.11.2020


28.10.2020 Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokous 12.11.2020

Ilmoitus kokouskutsusta nähtävillä 28.10.-16.11.2020Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja

Nähtävillä 23.-26.10.2020


13.10.2020 Sodankylän kalatalousalueen yleiskokous 2020

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä 12.11.2020 saakka.


Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen 6.10.2020 esityslista on julkaistu


Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous ti 6.10.2020

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
tiistaina 6.10.2020 klo 18

Valtuustosali, Sodankyläntie 1 A, Pelkosenniemi

Kokouksen asialista on nähtävänä 4 päivää ennen kokousta K-Marketissa,
SEO:lla ja kunnanviraston ilmoitustaululla sekä pelkosenniemi.fi –sivustolla
(Päätöksenteko ja osallisuus – Kuulutukset).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 13.10.2020 kunnanvirastolla
virka-aikana ja pelkosenniemi.fi -sivustolla (Päätöksenteko ja osallisuus –
Esityslistat ja pöytäkirjat).

Pelkosenniemi 17.9.2020
Jani Jaakkola
kunnanvaltuuston pj.


29.9.2020 Pelkosenniemen kunnan viestintäohjeen luonnos kommentoitavaksi

Pelkosenniemen kunnan viestintäohjeen luonnokseen otetaan kommentit vastaan 30.10.2020 saakka sähköpostitse: paula.paavilainen@pelkosenniemi.fi.


Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä

Nähtävillä 15.9.-21.10.2020


11.8.2020 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon kuulutus ympäristölupahakemuksesta.

Nähtävillä 11.8.-10.9.2020


22.7.2020 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kuulutus päätöksestä varausilmoitukseen. Varauspäätöksen liitteenä kartta varausalueesta.

Nähtävillä 21.8.2020 saakka.


23.6.2020 Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 11.6.2020 pöytäkirja

Nähtävillä 23.6. alkaen


18.6.2020 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta.

Nähtävillä 18.6.-10.8.2020


16.6.2020 Pelkosenniemen kunnanvaltuuston päätös 2.6.2020 § 30 kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivitystyön aloittamisesta


11.6.2020 Lapecon tiedote jätteen omatoimisesta polttamisesta (9.6.2020)


9.6.2020 Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja 3/2020, 2.6.2020


4.6.2020 Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen 9.6.2020 esityslista


3.6.2020 Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous 9.6.2020


29.5.2020 Kuulutus ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisen päätöksen antamisesta


28.5.2020 Kunnanvaltuuston kokouksen 2.6.2020 esityslista


20.5.2020 Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous 2.6.2020


20.5.2020 Itä-Lapin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan pöytäkirja (12.5.2020)

Nähtävillä 20.5.2020 alkaen.


20.5.2020 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja (29.4.2020)

Nähtävillä 20.5.2020 alkaen.


13.5.2020 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja 22.4.2020


8.5.2020 Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja liitteineen nähtävillä alkaen 8.5.2020.


21.4.2020 Lapin AVI:n vesilain mukainen päätös; Kemijärven säännöstelyn vaarantorjuntatoimet kevään 2020 tulvan aikana, Kemijärvi ja Pelkosenniemi 


8.2.2019  Kuulutus Ellitsan luonnonsuojelualueen muodostaminen, Metsähallitus


24.4.2018 Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen Itä-Lapissa


Palvelutaksiliikenteen aikataulu 2020

Muutokset mahdollisia


Löytöeläimet Pelkosenniemen kunnan alueella