Nuorisovaltuusto


Toiminnan tarkoitus

Nuorisovaltuusto on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, joka toimii kunnanhallituksen alaisena.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on edustaa nuoria omassa kunnassaan ja nuorisolain 8 §:n sekä kuntalain 26 §:n nojalla ohjata nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan, sekä kunnalliseen päätöksentekoon että yhteiskunnallisiin asioihin. Nuorisovaltuusto pyrkii vaikuttamaan eri hallinnon aloilla nuoria koskeviin asioihin ja olemaan mukana mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päätösten valmistelussa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on helpottaa nuorten mielipiteen tiedoksi saattamista eri hallintokuntien työskentelyssä.


Nuorisovaltuuston jäsenet ja niiden valinta

Nuorisovaltuusto koostuu viidestä (5) varsinaisesta jäsenestä, kahdesta (2) varajäsenestä sekä ohjaajasta, joka toimii myös nuorisovaltuuston sihteerinä. Nuorisovaltuuston ohjaaja nimetään nuoriso- ja vapaa-aikatoimen työntekijöiden keskuudesta.

Nuorisovaltuuston jäsenten valinta tapahtuu siten, että Pelkosenniemen koulun oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä. Kolme muuta nuorisovaltuuston jäsentä valitaan kunnassa toimivien nuorisojärjestöjen, harrasteryhmien, kunnassa vakituisesti asuvien sekä kunnassa kirjoilla olevien, mutta muualla opintojaan suorittavien ehdotusten perusteella. Nuorisovaltuuston jäsenenä voi olla 13-28 -vuotias pelkosenniemeläinen nuori. Mikäli nuorisovaltuustoon valittu täyttää 29 vuotta nuorisovaltuuston toimikauden aikana, voi hän jatkaa nuorisovaltuustossa toimikauden loppuun asti.


Jäsenet ja varajäsenet, toimikausi 2021 -2023

Hautamäki Janette (jäsen)

Jaksola Nelli (jäsen)

Oikarinen Emma (jäsen)

Tikkanen Sanni (jäsen)

Tolppanen Arttu (jäsen)

Varajäsenet:

Kunnari Alina

Vuotari Henna

Luoto Senni (sihteeri)

Kunnanhallituksen edustaja Luoma-aho Anna-Kaisa.